Η ΕΕ ενέκρινε €37,3δισ. για την πράσινη μετάβαση μιας χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου

22/11/2022, 10:00
Η ΕΕ ενέκρινε €37,3δισ. για την πράσινη μετάβαση μιας χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου

Σύμφωνα με την απόφαση η χρηματοδότηση θα αφορά σε δράσεις για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της χώρας.

Με χρηματοδότηση συνολικού ύψους €37,3δισ. θα επωφεληθεί η Ισπανία μεταξύ 2021 και 2027 σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με την απόφαση η χρηματοδότηση θα αφορά σε δράσεις για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της χώρας, της χρηματοδοτικής καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και τη βελτίωση των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών.

Η στρατηγική και οι λεπτομέρειες για αυτές τις επενδύσεις καθορίζονται με μια συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ισπανίας και της Επιτροπής.

Η στρατηγική θα επικεντρωθεί κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές: το 50% των κεφαλαίων θα διατεθεί στην επένδυση στην Ανδαλουσία, την Extremadura, την Castilla-La Mancha, την Ceuta και τη Melilla. Καναρίνες Νήσοι και οι ευρύτερες περιοχές που υπάγονται στην ΕΕ, θα λάβουν πρόσθετα κεφάλαια ύψους €673 εκατομμυρίων για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της απομάκρυνσής της από την ηπειρωτική χώρα της ΕΕ.