Άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο δεύτερο τρίμηνο του 2023

14/07/2023, 20:12
Άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο δεύτερο τρίμηνο του 2023

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε αξιόλογη άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Στις 167 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 2 ο τρίμηνο του 2023, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 ιευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 15/6/2023 – 3/7/2023.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε άνοδο στις 167 μονάδες έναντι 158 το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση του δείκτη αποτυπώνει την ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της διπλής εκλογικής αναμέτρησης χωρίς πρόσθετες παρατάσεις και την θετική αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος με παράλληλη βελτίωση των προσδοκιών για το επόμενο διάστημα.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων κυρίως όμως στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε άνοδο στις 160 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) αυξήθηκε στις 175 μονάδες έναντι 162 το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 2 ο τρίμηνο του 2023:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε αξιόλογη άνοδο στις 237 μονάδες έναντι 205 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, αυξήθηκε σε 54% έναντι 37% το προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας μειώθηκε σε 9% έναντι 24% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε άνοδο στις 223 μονάδες έναντι 191 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 58% (ποσοστό που αυξάνεται σε 68% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων), έναντι 38% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε μικρή αύξηση στις 189 μονάδες έναντι 187 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν διαμορφώθηκε σε 42%, ποσοστό που αυξάνεται σε 62% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε άνοδο στις 195 μονάδες έναντι 177 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή αυξήθηκε σε 52% (έναντι 37% το προηγούμενο τρίμηνο), ενώ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε 65% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε μικρή άνοδο στις 130 μονάδες έναντι 128 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν αυξήθηκε σε 59% έναντι 53% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 71% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος συνέχισε την ανοδική του πορεία στις 149 μονάδες έναντι 146 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 60%, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 70% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσε πτώση στις 124 μονάδες έναντι 128 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε 34%, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 54%. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε άνοδο στις 151 μονάδες έναντι 145 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 41%, μερίδιο που αυξάνεται σε 54% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε οριακή αύξηση στις 119 μονάδες έναντι 118 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 47% (έναντι 45% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 51% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης αυξήθηκε στις 157 μονάδες έναντι 152 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 48% ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 62% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η αξιολόγηση τους για τον ρυθμό μείωσης του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις. Επτά στους δέκα CEOs δήλωσαν ότι ο ρυθμός μείωσης είναι ικανοποιητικός, μάλιστα το 9% των CEOs εκτιμά ότι είναι πολύ ικανοποιητικός (ποσοστό που αυξάνεται σε 16% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων). Παράλληλα το 32% των CEOs θεωρεί ότι ο ρυθμός μείωσης του ενεργειακού κόστους δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός, ποσοστό που αυξάνεται σε 50% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους σχετικά με την ομαλοποίηση των διαταραχών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs (εννιά στους δέκα) θεωρεί ότι έχουν ομαλοποιηθεί οι διαταραχές είτε μερικώς που δηλώθηκε από το 83% των CEOs, είτε πλήρως που δηλώθηκε από το 8% των CEOs. Παράλληλα ένας στους δέκα CEOs θεωρεί ότι οι διαταραχές δεν έχουν ομαλοποιηθεί καθόλου.

Δήλωση Προέδρου ΔΣ ΕΑΣΕ κ. Βασίλη Ραμπάτ

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 2 ο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε σημαντικά έναντι του προηγούμενο τριμήνου. Η εξέλιξη του δείκτη ενσωματώνει τη θετική εικόνα και τις προσδοκίες που έχουν διαμορφώσει οι CEOs για την οικονομία και τις επιχειρήσεις που διοικούν, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της παρατεταμένης εκλογικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας με αισιοδοξία τις μελλοντικές προκλήσεις. Παράλληλα μεγάλο μέρος των CEOs θεωρούν ότι τα δύο σημαντικά ζητήματα που επηρέασαν αρνητικά τις επιχειρήσει – το ενεργειακό κόστος και οι διαταραχές στη παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα – οδεύουν προς ομαλοποίηση».