Αδειοδότηση επιχειρήσεων χωρίς γραφειοκρατία; Γίνεται!

01/04/2018, 10:38
Businessman Touching a Chart Indicating Growth

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Μία από τις σοβαρότερες, διαχρονικές αδυναμίες του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι οι πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την αδειοδότηση μιας επιχείρησης. Παρά τις βελτιώσεις που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια, η αδειοδότηση εξακολουθεί να ισοδυναμεί για τους περισσότερους επιχειρηματίες με άθλο, ενάντια στο «τέρας» της γραφειοκρατίας. Έχοντας αναδείξει επανειλημμένα το πρόβλημα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος αναλαμβάνει τώρα να υλοποιήσει μία φιλόδοξη πρωτοβουλία για τη δραστική απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας.


Το έργο Αναβάθμισης Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της χώρας, για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, που ανέλαβε να υλοποιήσει η ΚΕΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, προβλέπει την ανάπτυξη πολλαπλών δράσεων για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων, από την υποβολή της αρχικής αίτησης μέχρι και την έκδοση της τελικής πράξης.


Πλέον τα Επιμελητήρια θα αποτελούν ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Μιας Στάσης και Σημεία μιας Επαφής σε θέματα αδειοδότησης και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις. Η ΚΕΕΕ αποκτά, στο πλαίσιο του έργου, τη δυνατότητα να δημιουργεί πρότυπους οδηγούς και μελέτες σε συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες, μέσω των οποίων η επιχειρηματική κοινότητα θα μπορεί να ενημερώνεται σε συνεχή βάση για τις απαραίτητες διαδικασίες και προαπαιτούμενα που σχετίζονται με την αδειοδότηση σε όλους τους κλάδους δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων θα μπορεί να συμβουλεύει και να καθοδηγεί τις επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες σε ζητήματα αδειοδότησης.


Το υποστηρικτικό υλικό που θα αναπτυχθεί θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να είναι άμεσα και εύκολα προσβάσιμο από τις επιχειρήσεις. Σε επόμενο επίπεδο ο επιχειρηματίας θα έχει επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνεί ηλεκτρονικά για τα θέματα αδειοδότησης, να θέτει ερωτήματα και να λαμβάνει απαντήσεις από τα στελέχη των επιμελητηρίων και τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορέσει και η Ελλάδα να οδηγηθεί σταδιακά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του υφιστάμενου πλαισίου για τις αδειοδοτήσεις, το οποίο θα επιτρέπει την αξιοποίησησύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών για τη συλλογή, ψηφιοποίηση, αποθήκευση και διεκπεραίωση αιτημάτων αδειοδότησης.


Επιπλέον, μέσα από μια δυναμική διαδικασία καταγραφής, κωδικοποίησης και απόκρισης σε θέματα αδειοδότησης επιχειρήσεων η ΚΕΕΕ θα είναι σε θέση να αντλεί χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα προκειμένου να διατυπώνει –ως επίσημος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα επιχειρηματικότητας– προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση της διαδικασίας.


Με την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου από τα επιμελητήρια, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, γίνεται ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας. Ξεκινά μια προσπάθεια που θα παράγει οφέλη τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για την προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.