Μέσος μισθός τα 1.065 ευρώ στο Δημόσιο, 2.750 στην Ευρωζώνη

05/03/2019, 17:25
1

Δραματικές απώλειες στο εισόδημα τους σημειώνουν μέσα στα χρόνια των μνημονίων οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς υπολογίζεται πως χάθηκε πάνω από το 30%. Από το 2011 έως το 2017 το κονδύλι για το σύνολο των αμοιβών του προσωπικού (πλην ένστολων) στο δημόσιο ψαλιδίστηκε κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ και από τα 10,1 δισεκατομμύρια υποχώρησε στα 8,8 δισεκατομμύρια.

Ειδικότερα, όπως δείχνουν δύο έρευνες που διεξήγαγε το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ ( Ι.Σμυρλής, Αν.Σαλής, Ηλ.Ιωακείμογλου) για τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη. η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση από το τέλος όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων. Οι αμοιβές μάλιστα υποχωρούν με ρυθμό μεγαλύτερο από τη μείωση του ΑΕΠ στη χώρα.

Συγκρίνοντας τον μέσο όρο των 28 χωρών (EU28) και τον μέσο της Ευρωζώνης (EURO19) η Ελλάδα, με επίδοση 84,1, βρίσκεται κάτω του ευρωπαϊκού μέσου 100 που τίθεται ενδεικτικά ως όριο προς σύγκριση. Η Βουλγαρία, Ρουμανία και Πολωνία με τιμή περίπου 50, στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου έχουν το χαμηλότερο επίπεδο τιμών καταναλωτικών προϊόντων και βασικών υπηρεσιών. Οι Νορβηγία, Δανία και Ισλανδία αντιθέτως, με τιμές στο επίπεδο του 150, έχουν κατά πολύ υψηλότερες τιμές από τον ευρωπαϊκό μέσο.

Όσον αφορά στη σχέση με φόρου και εισοδήματος η Ελλάδα έχει τιμή 42,5% λίγο υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου, στη μέση περίπου του εύρους της κλίμακας του φόρου. Χαμηλότερη μέγιστη φορολογία μεταξύ 20 και 30% εμφανίζουν η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία ενώ υψηλότερη στο επίπεδο του 55-60% η Σουηδία, το Βέλγιο και η Δανία.

Στη μέση οικογενειακή δαπάνη για στέγαση και βασικές παροχές η Ελλάδα έχει τιμή 564€ σε μηνιαία βάση, στα ίδια επίπεδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τη χαμηλότερη δαπάνη εμφανίζουν η Μάλτα, η Εσθονία και η Ισλανδία και την υψηλότερη τιμή, εμφανίζουν η Ιταλία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο.

Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων εμφανίζουν μεγάλη διακύμανση. Σε δεκατέσσερις χώρες οι αποδοχές βρίσκονται στο χαμηλό επίπεδο των 500-1.500€ ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος είναι 2.321€ και της Ευρωζώνης 2.750€. Η Ελλάδα με 1.065€ ως μέση μηνιαία αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκεται στην πρώτη ομάδα των χωρών. Στην αντίθετη κατεύθυνση οι χώρες Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Σουηδία και Δανία βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα απόλυτης τιμής αμοιβών που ξεπερνούν τις 5.000€.