Στην Ολομέλεια το ν/σ για την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

20/01/2022, 10:32
Στην Ολομέλεια το ν/σ για την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ξεκινά σήμερα στην Ολομέλεια η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον «Εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν.3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς».

Το νομοσχέδιο, κατά την συζήτηση και επεξεργασία του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ψηφίσθηκε θετικά από τη ΝΔ. Επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση, ενώ το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 το καταψήφισαν.

Υπουργικές Τροπολογίες

Στο σχέδιο νόμου, μέχρι τώρα, έχουν κατατεθεί 5 υπουργικές τροπολογίες.

Ειδικότερα:

- Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που μεταξύ άλλων ρυθμίσεων έχει και διατάξεις σχετικά με τις χορηγήσεις άδειας ειδικού σκοπού και άλλων διευκολύνσεων στους εργαζόμενους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα που τα παιδιά τους νοσούν με κορονοϊό. Την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των ΚΕΠ για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον covid-19. Ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους σε φορείς του δημόσιου τομέα που είναι σε αναστολή καθηκόντων για λόγους δημόσιας υγείας. Μετατάξεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων σε δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές επιτροπείες της χώρας.

- Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην οποία προβλέπονται διευκολύνσεις για τους γονείς, όταν τα παιδιά τους νοσούν από κορονοϊό. Η θέσπιση ειδικής άδειας ασθενείας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, λόγω νόσησης από Covid, σε πλαίσιο που να ευθυγραμμίζεται με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και ισχύει έως τις 15 Απριλίου 2022. Προσθήκη στις διατάξεις για τον κατώτατο μισθό για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες που η αμοιβή τους δεν ορίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας. Διάταξη σχετικά με το διοικητικό πρόστιμο για τους ανεμβολίαστους που έχουν γεννηθεί έως και την 31η/12/1961.

- Τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπου μεταξύ άλλων παρέχει τη δυνατότητα δημοσιοποίησης της επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής της πανδημίας. Ρυθμίσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων με έδρα τη Β. Εύβοια. Ενίσχυση του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

- Τροπολογία του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας με την οποία παρατείνεται για 4 μήνες και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του covid-19, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η δυνατότητα να αναθέτει και να συνάπτει κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων συμβάσεις προμήθειας self test του ιού SARS-CoV-2. Επίσης αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο οι πάσης φύσεως οφειλές του Πυροσβεστικού Σώματος προς τον διεθνή οργανισμό με την επωνυμία Nato Support and Procurement Agency (NSPA) συνολικού ύψους 8.457.481,64 ευρώ, που αφορούν διοικητικά κόστη, υπηρεσίες τεχνικής, πτητικής εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης των εναερίων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και υπηρεσίες αεροπυρόσβεσης με μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης, που παρείχε ο Οργανισμός κατά τα έτη 2011 έως και 2016.

- Τροπολογία του Yπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την δυνατότητα απόσπασης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ μονίμων εργαζομένων ή ΙΔΑΧ που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή την ΤτΕ. Τη σύσταση και διάρθρωση Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Βουλευτικές τροπολογίες

Από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επίσης, έχει κατατεθεί μια δική του τροπολογία σχετικά με την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.