"Εφυγε" ο Δρ. Νίκος Κατσαρός, πρώην Πρόεδρος ΕΦΕΤ

20/01/2022, 10:35

"Εφυγε" χθες από τη ζωή ο Δρ. Νίκος Κατσαρός, πρώην Πρόεδρος ΕΦΕΤ, Επιστημονικός Διευθυντής ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Αντιπρόεδρος New York College.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 στο Κημητήριο Ζωγράφου.

Το βιογραφικό και το ερευνητικό έργο του

ΣΠΟΥΔΕΣ
•Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
•Μεταπτυχιακές Σπουδές, Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος», Master of Science (M.Sc.), University of Massachusetts, Doctor of Philosophy (Ph.D), University of Massachusetts,

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙA
Βιοανόργανη Χημεία, Φασματοσκοπικές Τεχνικές (IR, NMR, UV, ESR) με εφαρμογές και στα τρόφιμα, Αναλυτικές Τεχνικές με εφαρμογές και στα τρόφιμα, Χημεία Περιβάλλοντος, Ραδιοχημεία, Ανόργανη Χημεία.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
•Επίκουρος Καθηγητής, Univ. System of Georgia, Statesboro, ΗΠΑ,
•Επισκέπτης Καθηγητής, Univ. of Maryland (European Division)
•ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Μεταπτυχιακά Μαθήματα Χημείας
•Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακά Μαθήματα Χημείας,
•Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μεταπτυχιακά Μαθήματα Χημείας,
•Εκπαιδευτικές διαλέξεις και σεμινάρια χημείας σε ΑΕΙ: Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων και σε επιστημονικές ενώσεις: Ένωση Ελλήνων Χημικών, Τεχνικό Επιμελητήριο κλπ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
•Univ. System of Georgia, Statesboro State College, Georgia, ΗΠΑ,
•Επισκέπτης Ερευνητής, Brookhaven National Laboratories, ΗΠΑ
•Επισκέπτης Ερευνητής, Imperial College, U.K,
•Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος», Τμήμα Χημείας, Κύριος Ερευνητής,
•ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Προϊστάμενος Μεταπτυχιακών σπουδών,
•Ειδικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υ.Β.Ε.Τ
•Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ),

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Περισσότερες από 200 ερευνητικές εργασίες χημείας δημοσιευμένες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, με υψηλό συντελεστή αναγνώρισης, και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Παρουσίαση του ερευνητικού έργου σε περισσότερα από πενήντα συνέδρια ή συμπόσια ως κύριος ή προσκεκλημένος ομιλητής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Τελευταίων 15 ετων)
•Πρόεδρος Εταιρείας Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Τεχνολογικής Έρευνας Μετάλλων (EΒΑTΕM).
•Μέλος Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ).
•Μέλος Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Φαρμακευτικών Προϊόντων.
•Προϊστάμενος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
•Αναπληρωτής Διευθυντής Ινστιτούτου Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
•Μέλος του «Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας και Μεταπτυχιακών Σπουδών».
•Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας στο διάστημα.
•Ειδικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας.
•Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής (advisory board) τεσσάρων Διεθνών Περιοδικών Χημείας.
•Εθνικός εκπρόσωπος στην Επιστημονική Επιτροπή του ΝΑΤΟ.
•Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Συντονισμού Ερευνητικής Πολιτικής Ε.Ε. (CREST).
•Μέλος Τεχνικής Επιτροπής Συνεργασίας στην Έρευνα και Τεχνολογία Χημείας στην Ε.Ε (COST Chemistry).
•Μέλος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας.
•Μέλος της Επιτροπής Συμβουλίου έρευνας στη χημεία στην Ε.Ε. CERC3 (Chairman of European Research Councils Chemistry Committees).
•Επικεφαλής αποστολών για έναρξη ή συνέχιση επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας με πολλές χώρες όπως Αλβανία, Βουλγαρία, Κίνα, Ρουμανία, Τσεχία, Ουγγαρία, ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία κλπ.
•Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της UNESCO για την ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας στις βαλκανικές χώρες.
•Αξιολογητής σε ερευνητικά προγράμματα χημείας στην Ε.Ε.
•Πρόεδρος ή μέλος Οργανωτικών Επιτροπών σε περισσότερα από τριάντα εθνικά και διεθνή Συνέδρια Χημείας.
•Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (4 φορές) και Αντιπρόεδρος (2 φορές).
•Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χημικών Ενώσεων (FECS).
•Εθνικός εκπρόσωπος στην Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC).
•Γραμματέας των Βαλκανικών Χημικών Ενώσεων.
•Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας.
•Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Καταναλωτών Ελλάδας.
•Περισσότερες από 2000 δημοσιεύσεις, συνεντεύξεις σε εφημερίδες, περιοδικά ή παρουσιάσεις σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα ή ομιλίες σε οργανώσεις πολιτών, δήμους, και κοινωνικές ομάδες σε θέματα που αφορούν τρόφιμα, το περιβάλλον, τη χημεία, την ποιότητα ζωής και τον καταναλωτή.