Υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Foodlink

11/04/2018, 14:36
foodlink

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Foodlink κατά 3.001.729,50 ευρώ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και την έκδοση 10.005.765 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση υπερκαλύφθηκε κατά 1,65 φορές περίπου, καθώς η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 16.468.961 από τις νέες μετοχές.

Οι εγγραφές από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους κάλυψαν κατά ποσοστό περίπου 97,19 % την αύξηση με την καταβολή συνολικού ποσού 2.917.245,90 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 9.724.153 νέες μετοχές, ενώ 281.612 από τις νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης ανέρχεται σε 100%, το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 3.001.729,50 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Foodlink αυξήθηκε κατά 3.001.729,50 ευρώ με την έκδοση των νέων μετοχών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 7.004.035,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.