ΕΛΠΕ: Έκτακτη γ.σ. στις 14/5 για τη μεταβίβαση της συμμετοχής στον ΔΕΣΦΑ

20/04/2018, 14:02
elpe

Οι μέτοχοι της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια καλούνται να μετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, την 14η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο ακόλουθο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση της μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» στο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.