Εξηγήσεις ζητά η ΡΑΕ για την υπόθεση ΕΛΤΑ - ΔΕΗ

08/05/2018, 14:59
elta
Εξηγήσεις από τη ΔΕΗ για το ζήτημα που αφορά την πληρωμή λογαριασμών μέσω ΕΛΤΑ ζητά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Με επιστολή της προς τη ΔΕΗ και τους ανεξάρτητους προμηθευτές, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι έχει δεχθεί παράπονα από καταναλωτές που έχασαν το δικαίωμα έκπτωσης στους λογαριασμούς, αν και τους εξόφλησαν εμπρόθεσμα.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Η ΡΑΕ έχει γίνει το τελευταίο διάστημα αποδέκτης παραπόνων καταναλωτών, οι οποίοι παρότι εξόφλησαν εμπρόθεσμα, ως όφειλαν, τους λογαριασμούς για την κατανάλωση ενέργειας μέσω εταιρειών/φορέων που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ), διαμαρτύρονται για την απώλεια του δικαιώματος εκπτώσεων συνέπειας, η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοσης των εισπραχθέντων από τις εταιρείες αυτές ποσών στους Προμηθευτές.

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η καθυστέρηση αυτή δύναται να επιφέρει ακόμη και τη διακοπή παροχής ενέργειας από τους προμηθευτές, με την αιτιολογία ύπαρξης ανεξόφλητων οφειλών. Δεδομένου ότι το εν λόγω ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, έχει δε αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων, καλείσθε να ενημερώσετε την Αρχή για τα ακόλουθα:

(α) Εάν έχουν λάβει χώρα καθυστερήσεις στην απόδοση των ποσών που καταβάλλονται εμπρόθεσμα από τους καταναλωτές, από εταιρείες που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ ή και άλλες). Στο πλαίσιο αυτό να αναφερθεί ι) ο αριθμός των διαπιστωμένων σχετικών περιστατικών, ιι) ο μέσος όρος υπερημερίας, πέραν των προβλεπομένων στη σχετική σύμβαση και ιιι) το ύψος των ποσών σωρευτικά αντιστοίχως.

(β) Εάν η ως άνω καθυστέρηση οδήγησε σε απώλεια εκπτώσεων συνέπειας ή/και σε διακοπή παροχής ενέργειας και σε πόσες περιπτώσεις.

(γ) Πώς πραγματοποιείται η παρακολούθηση της εμπρόθεσμης καταβολής αλλά και απόδοσης των ποσών λογαριασμών ενέργειας πελατών σας από τρίτους φορείς που εισπράττουν για λογαριασμό σας οφειλές καταναλωτών, βάσει και των συμβάσεων που τυχόν έχουν συναφθεί με αυτές, προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα των καταναλωτών για την παροχή ειδικών προνομίων, όπως είναι οι εκπτώσεις συνέπειας αλλά και η αποφυγή διακοπής ρεύματος για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των καταναλωτών.

Παρακαλούμε για την παροχή των ανωτέρω εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας».