Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη Folli Follie

25/05/2018, 11:12
folli
Την αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Folli Follie αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από αίτημα της εισηγμένης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την εξακολουθούμενη και συντονισμένη διασπορά παραπλανητικών ειδήσεων, η οποία έχει δημιουργήσει αδικαιολόγητα ένα έντονα αρνητικό κλίμα για την εταιρεία μας, με σχετικό έγγραφο αίτημά της, ζήτησε σήμερα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναστολή της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρείας μας, που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young, στην διάθεση της οποίας η εταιρεία μας ήδη θέτει όλα τα ζητούμενα στοιχεία.

Το αμερικανικό fund QCM σχολίασε μέσω Twitter την αναστολή διαπραγμάτευσης, τονίζοντας ότι οι τράπεζες ζητούν από τη Folli Follie πρόσθετες εξασφαλίσεις για τα δάνεια.