Ο Γ. Περιστέρης πρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

01/11/2018, 14:47
1

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη συνεδρίασή του της 31/10/2018 ομόφωνα εξέλεξε τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Περιστέρη και ως Πρόεδρο, ιδιότητα την οποία κατείχε το εκλιπών μέλος Νικόλαος Κάμπας, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. και επιφυλάχθηκε να επανέλθει σε νεώτερη συνεδρίαση για την εκλογή νέου μέλους προς κάλυψη της κενωθείσας θέσης.