Ελλάκτωρ: Τι σηματοδοτεί η αύξηση του ποσοστού στην «Αττική Οδό»

28/11/2018, 16:49
17 f1

Ως την απαρχή μιας σειράς στρατηγικών κινήσεων που σχεδιάζει η διοίκηση Καλλιτσάντση στην "ΕΛΛΑΚΤΩΡ" ερμηνεύει η αγορά την αύξηση του ποσοστού που κατέχει ο Όμιλος στην στις "Αττική Οδό" και "Αττικά Διόδια". Η Άκτωρ Παραχωρήσεις, 100% θυγατρική του Ομίλου, απέκτησε στο πλαίσιο του διαγωνισμού που πραγματοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς, το 6,5% των "Αττική Οδός" και "Αττικά Διόδια" , ανεβάζοντας τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο των δύο εταιρειών στο 65,749%, έναντι 52,249% προηγουμένως. Η συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 37,5 εκατ. ευρώ έρχεται να επισφραγίσει την νέα στρατηγική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που προβλέπει τη διατήρηση της ηγετικής θέσης του ομίλου στον τομέα των παραχωρήσεων και τη δημιουργία μακροχρόνιας προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους του. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, κατατέθηκε δεσμευτική προσφορά από επενδυτικό κεφάλαιο για την απόκτηση του προς παραχώρηση ποσοστού (9,88%). Η Τράπεζα Πειραιώς απευθύνθηκε, όπως ορίζει το σχετικό Συμφωνητικό Μετόχων, στους υφιστάμενους μετόχους των "Αττική Οδός" και "Αττικά Διόδια" που διαθέτουν δικαίωμα προαιρέσεως, με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις να ασκεί το δικαίωμα της. Χαρακτηριστική της σημασίας της εξαγοράς για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι η τοποθέτηση του Αναστάσιου Καλλιτσάντση, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου, ο οποίος έκανε λόγο για μια σημαντικότατη επένδυση με επιχειρηματικά, στρατηγικά και οικονομικά οφέλη, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, καθώς αφορά σε ένα από τα κορυφαία έργα υποδομής στην Ελλάδα, με εμβληματική σημασία για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Αγγίζουν τα 120 εκατ. ευρώ οι επιπρόσθετες επενδύσεις
Η παραχωρησιούχος εταιρεία Αττική Οδός έχει δημιουργήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης, το 1996, έως σήμερα. Ειδικότερα, υπολογίζεται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ότι το ποσό που έχει εισπράξει το Ελληνικό Δημόσιο σε φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις από την Αττική Οδό, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου μέχρι τη χρήση του 2017, ανέρχεται σε 674 εκατ.ευρώ. Ακόμη, κατά το ίδιο διάστημα, το ποσό που έχει εισπράξει το Ελληνικό Δημόσιο σε φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις από την Αττικές Διαδρομές (εταιρεία λειτουργίας της Ατ. Οδού) τοποθετείται σε 189,9 εκατ.ευρώ. Αντίστοιχα, μέχρι τη χρήση του 2017, η Αττική Οδός Α.Ε. έχει αποδώσει σε εργοδοτικές εισφορές 7,55 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο ποσό για τις Αττικές Διαδρομές να ανέρχεται σε 55 εκατ.ευρώ. Επιπροσθέτως του αρχικού κόστους του αυτοκινητοδρόμου, η Αττική Οδός έχει πραγματοποιήσει, έως σήμερα, επενδύσεις της τάξης των 118 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές υπήρξαν αναγκαίες προκειμένου η ποιότητα του έργου να διατηρείται σε πολύ υψηλό επίπεδο μετά από 14 έτη πλήρους λειτουργίας, μέσω υλοποίησης εργασιών βαριάς συντήρησης.

Ισχυρό μέρισμα
Από το 2013 που κατέστη εφικτή η διανομή μερίσματος, έχει καταβληθεί στους μετόχους, για τα κεφάλαια που επένδυσαν από το 2000 έως το 2002, συνολικά το ποσό των 476,9 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά από το 2013 έως και το 2017, διανεμήθηκαν στους μετόχους 78,2 εκατ.ευρώ το 2013, το ποσό των 114,9 εκατ. ευρώ το 2014, 62,2 εκατ. ευρώ το 2015, 70,9 εκατ. το 2016, 71,2 εκατ.ευρώ το 2017 και 79,5 εκατ. ευρώ το 2018. Με άλλα λόγια, από τα 822,2 εκατ. ευρώ που επένδυσαν οι μέτοχοι της Αττικής Οδού μέχρι σήμερα, κι αφού εξυπηρετούνται κανονικά τα δάνεια που ελήφθησαν, έχουν αποσβεστεί μέσω μερισμάτων περίπου 477 εκατ. ευρώ.Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος της παραχώρησης, η μέση ποσοστιαία απόδοση της επένδυσης για τους μετόχους δεν θα ξεπεράσει το 10%, ενώ η συμφωνηθείσα απόδοση επί του έργου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, ανέρχεται σε 13,1%. Αναφορικά με τα διόδια, στο διάστημα λειτουργίας του έργου, η Αττική Οδός έχει ορίσει χαμηλότερο τέλος διέλευσης σε σχέση με εκείνο που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης. Για παράδειγμα, το ύψους του διοδίου αντί για 2,80 ευρώ το 2018 θα μπορούσε να είναι 3,77 ευρώ, βάσει της σύμβασης παραχώρησης. Παράλληλα, η τιμή του διοδίου έχει διατηρηθεί σταθερή τα τελευταία δώδεκα χρόνια, καθώς η αύξηση που ορίστηκε το 2010 σε 2,80 ευρώ από 2,70 ευρώ αντικατοπτρίζει μόνο την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.

Ιδιωτικά κεφάλαια 822 εκατ. ευρώ
Το κόστος κατασκευής του οδικού άξονα ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται κατά 35% από το Eλληνικό Δημόσιο, με συμμετοχή και πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και κατά 65% από την Αττική Οδό με ίδια και δανειακά κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από εμπορικές τράπεζες, ενώ οι μέτοχοι της παραχωρησιούχου εταιρείας παρείχαν εγγυήσεις για το σύνολο των δανείων, για όλη τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου. Υπολογίζεται ότι η επένδυση των μετόχων κινητοποίησε συνολικά ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 822,2 εκατ. ευρώ. Για την ιστορία, σημειώνεται ότι ο διεθνής διαγωνισμός του ελληνικού Δημοσίου για την ανάθεση της υλοποίησης του έργου της Αττικής Οδού, με τη μέθοδο της παραχώρησης με συγχρηματοδότηση, έλαβε χώρα αρχές δεκαετίας του '90. Ύστερα από μερικά χρόνια, τον Μάρτιο του 1996 ανακηρύχθηκε ο όμιλος "Κοινοπραξία Αττική Οδός" ως ανάδοχος του έργου, με τη σύμβαση παραχώρησης, που λήγει, στις 5 Οκτωβρίου 2024, να υπογράφεται στις 23 Μαΐου 1996.