ΤΙΤΑΝ: Η δημόσια πρόταση, τα σενάρια και οι κίνδυνοι

07/07/2019, 23:04
1

Στις 17 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία της νέας δημόσιας πρότασης της ΤΙΤΑΝ προς τους μετόχους της με στόχο να ανταλλάξουν τους τίτλους τους με αντίστοιχους της Titan Cement International (TCI) στο Βέλγιο και δεν λείπουν οι επενδυτές που προβληματίζονται για τη στάση που τελικά θα κρατήσουν.

Με βάση το ρεπορτάζ του Euro2day.gr, κανείς στην αγορά δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια το τελικό αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης αν συνεκτιμηθούν παράγοντες όπως:

α) Φαίνεται να υπάρχει αρκετά μεγαλύτερη κινητικότητα στο μέτωπο των χρηματιστηριακών εταιρειών υπέρ της δημόσιας πρότασης σε σχέση με την προηγούμενη φορά, ωστόσο η τρέχουσα δημόσια πρόταση γίνεται σε περιβάλλον βουλευτικών εκλογών και θερινής ραστώνης.

β) Κατά την πρώτη απόπειρα δεν πιάστηκε o στόχος του 90% στις κοινές μετοχές, καθώς είχε συναινέσει περίπου το 87%. Ένα σημαντικό ποσοστό όσων δεν ανταποκρίθηκαν αφορούσε Passive funds, τα οποία δεν είναι γνωστό πώς θα αντιδράσουν κι αυτή τη φορά. Πάντως η χθεσινή ανακοίνωση του οίκου MSCI, θα επηρεάσει πιθανότατα θετικά καθώς αρκετά funds θα σπεύσουν από τώρα να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση καθώς θα βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση στη περίπτωση που το ποσοστό αποδοχής κυμανθεί μετάξυ του 75%- 90%.

Με βάση πάντως εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, το καλύτερο σενάριο για όλους θα είναι η αποδοχή της δημόσιας πρότασης με ποσοστό άνω του 90% τόσο στους κοινούς, όσο και στους προνομιούχους τίτλους. Σε μια τέτοια περίπτωση:

• Η διοίκηση θα βοηθηθεί -όπως πιστεύει- στην μακροπρόθεσμη προσπάθειά της για καλύτερη και φτηνότερη πρόσβαση σε τράπεζες και κεφαλαιαγορές.

• Όσοι μέτοχοι δεν αποδεχτούν την πρόταση, θα μπορέσουν είτε να την αποδεχτούν εκ των υστέρων, είτε να ρευστοποιήσουν τις μετοχές τους σε προκαθορισμένο τίμημα που υπερβαίνει την τρέχουσα τιμή (και ενδεχομένως την τότε τιμή) του τίτλου στο ταμπλό του ΧΑ.

Σε περίπτωση ωστόσο που το ποσοστό αποδοχής κυμανθεί μεταξύ του 75% και του 90% (εξέλιξη που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και για ορισμένους είναι πολύ πιθανή), τότε:

α) Η διοίκηση θα έχει επιτύχει από την πλευρά της το δικό της στόχο, καθώς η βάση αποδοχής της νέας δημόσιας πρότασης είναι το 75%. Άρα, η TCI αποκτώντας πχ το 80%-85% των μετοχών της σημερινής ΤΙΤΑΝ ΑΕ και θα δράσει με στόχο τη μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους χρηματοδότησης του Ομίλου.

β) Οι μέτοχοι που δεν θα αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση θα κληθούν ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν μια σειρά δύσκολων καταστάσεων.

Όπως για παράδειγμα το ότι θα συμμετέχουν σε μια εταιρεία περιορισμένης διασποράς και αρκετά χαμηλής εμπορευσιμότητας, σε αντίθεση με όσους αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση, οι οποίοι θα βλέπουν τους τίτλους τους να διαπραγματεύονται σε τρία χρηματιστήρια.

«Πιθανόν όσοι απορρίψουν τη δημόσια πρόταση να βρεθούν σε μια κατάσταση, παρόμοια με εκείνη των προνομιούχων μετοχών του παρελθόντος, όπου οι τιμή τους διαπραγματευόταν με σημαντικό discount» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ένα δεύτερο «μείον» θα οφείλεται στο ότι οποιαδήποτε νέα εξαγορά ή άλλη επιθετική κίνηση του Ομίλου, θα γίνεται μέσω της «βελγικής» TCI (της εταιρείας στην οποία θα μετέχουν όσοι μετατρέψουν τις μετοχές τους) και όχι μέσω της ΤΙΤΑΝ ΑΕ στην οποία θα είναι οι ίδιοι μέτοχοι. Άρα, θα χάσουν τα ενδεχόμενα οφέλη των αναπτυξιακών κινήσεων του Ομίλου.

Τέλος, θα υπάρξει πιθανότατα μια σαφής σύγχυση (από την οποία κανείς δεν θα βγει ωφελημένος) στο επενδυτικό κοινό, καθώς στο ΧΑ θα διαπραγματεύεται τόσο η TCI, όσο και η σημερινή ΤΙΤΑΝ, με τις δύο εταιρείες να έχουν διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία και να εκδίδουν ξεχωριστές-διαφορετικές λογιστικές καταστάσεις!

«Όσοι ενδεχομένως αρνηθούν να συναινέσουν στη δημόσια πρόταση, με αποκλειστικό (κερδοσκοπικό) λόγο να πουλήσουν σε υψηλότερο τίμημα από την τρέχουσα τιμή του ΧΑ, κινδυνεύουν να βρεθούν σε δυσμενή θέση, σε περίπτωση το ποσοστό αποδοχής δεν ξεπεράσει το 90%» δηλώνουν παράγοντες της αγοράς.