Νέα εταιρεία από ΟΤΕ και Intralot για το online στοίχημα

23/10/2019, 15:46
1

Στη δημιουργία, με την Intralot, μιας νέας εταιρείας, η οποία θα ελέγχεται πλειοψηφικά από τον όμιλο ΟΤΕ και η οποία θα αιτηθεί άδεια διαδικτυακού στοιχηματισμού έχει εγκρίνει ήδη το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου και σε νέους τομείς, όπως έχει γνωστοποιήσει ήδη η διοίκηση προχωρώντας και στις σχετικές κινήσεις (π.χ. στο κομμάτι των ασφαλειών, ηλεκτρονικών πληρωμών κ.τ.λ.).

Απαντώντας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα περί συνεργασίας των εταιρειών ΟΤΕ – Intralot στον τομέα παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, ο όμιλος επιβεβαιώνει ότι προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στο πεδίο αυτό, «και για το σκοπό αυτό η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. της 12/06/2018 ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας ως προς τον εταιρικό σκοπό, γεγονός που ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό». Εξ’ ού και το «πράσινο φώς» που έδωσε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για τη δημιουργία της νέας εταιρείας με την Intralot.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η διοίκηση του Οργανισμού, η οριστική απόφαση για την δραστηριοποίηση αυτή θα εξαρτηθεί από την τελική μορφή του θεσμικού πλαισίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Αντίστοιχα όσον αφορά τη φήμολογία που αναφέρεται σε ενδεχόμενη εξαγορά ή συμμετοχή του ΟΤΕ ή οιασδήποτε θυγατρικής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot Α.Ε. ή και της Intrasoft Α.Ε., ο Οργανισμός σημειώνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση, συζήτηση, ή απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση.