Intralot: Σε πρώτο πλάνο η κεφαλαιακή διάρθρωση

06/05/2020, 11:42
1

Tις κύριες προτεραιότητες για το 2020, καθώς και μια αρχική αποτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η πανδημία του COVID-19 στις δραστηριότητες του Ομίλου παρέθεσε η διοίκηση της Intralot στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2019.

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ομίλου, κ. Σωκράτη Κόκκαλη, η διοίκηση ανέφερε πως η στρατηγική της εταιρείας συνεχίσει να κινείται σε τέσσερις βασικούς άξονες, τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης αναφορικά με την τεχνολογική καινοτομία, τη διατήρηση και επέκταση των συμβολαίων της σε αγορές στόχους με ελκυστικές δυνατότητες ανάπτυξης, τη δημιουργία αξίας προερχόμενη από την αυξημένη παραγωγή ταμειακών ροών, τη διεύρυνση των περιθωρίων και τη βελτίωση της διατηρησιμότητας των μακροπρόθεσμων εσόδων και, τέλος, τον προσεκτικό καταμερισμό  κεφαλαίου  με  στόχο  τη  μείωση  του  επιπέδου  μόχλευσης  και βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής.

Σε ότι αφορά στο ζήτημα της βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής, η Intralot έχει, ως γνωστόν, ορίσει τις Evercore Partners και Allen & Overy, ως χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους αντίστοιχα. Η  διαδικασία  στρατηγικής  επισκόπησης  που θα υλοποιήσουν θα  περιλαμβάνει  την  αξιολόγηση  όλων  των διαθέσιμων  χρηματοοικονομικών  και  διαθέσιμων  στρατηγικών  επιλογών  για  τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της  Intralot, με επίκεντρο τα δύο ομολογιακά δάνεια του ομίλου, συνολικού ύψους 750 εκατ.ευρώ.

Ο κ. Κόκκαλης αφού σημείωσε πως παρά τα ατυχή γεγονότα σε Βουλγαρία και Τουρκία που επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 η Intralot παραμένει μια εταιρεία με προοπτική, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, αναφέρθηκε στο ζήτημα της βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας, τονίζοντας πως ζήτησε ξεκάθαρα από τους συμβούλους να προέλθουν με μια συμφωνία που να ικανοποιεί όλους τους stakeholders. Για το ίδιο ζήτημα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Χρήστος K. Δημητριάδης, σε ερώτηση αναλυτή σημείωσε πως υπάρχει πρόοδος στην προετοιμασία του σχεδίου στρατηγικής επισκόπησης αλλά στην παρούσα φάση δεν μπορεί με σαφήνεια να προσδιοριστεί ο χρόνος που θα παρουσιαστούν οι επιλογές στις οποίες θα καταλήξει η εταιρεία και οι σύμβουλοί της.

Υπενθυμίζεται πως ο όμιλος θα πρέπει να αποπληρώσει τον Σεπτέμβριο του 2021 ομολογίες senior note ονομαστικής αξίας 250 εκατ. ευρώ και επιπλέον 500 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2024. Η διοίκηση αναφέρθηκε στα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, ύψους 145 εκατ. ευρώ, καθώς και στη γραμμή πίστωσης της τάξης των 40 εκατ. ευρώ από την Bank of America που παραμένει ως "εφεδρεία".

Οι στόχοι για τις ΗΠΑ

Επιπλέον, ο κ Δημητριάδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη συμφωνιών για την εισαγωγή αθλητικού στοιχήματος σε κρατικές λοταρίες των ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια της Κολούμπια, στη Μοντάνα και στο Νιού Χάμσαϊρ, στην υπογραφή του νέου συμβολαίου με την BCLC, τη Λοταρία της Κυβέρνησης της British Columbia στον Καναδά και το λανσάρισμα της ναυαρχίδας των τεχνολογικών λύσεων της Intralot, σε συνεργασία με την CAMELOT, στο Ιλινόι. Επίσης επεσήμανε  το πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους στα κεντρικά της εταιρίας με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ύψους €11,0 εκατ. σε κόστη, η οποία αντιστάθμισε εν μέρει τις αρνητικές εξελίξεις που σχετίζονται με την απώλεια του συμβολαίου επίγειου αθλητικού στοιχηματισμού στην Τουρκία, την αρνητική επίδραση των αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος στην Τουρκία και τις μη επαναλαμβανόμενες υπερβάσεις κόστους.

Για τη δραστηριότητα στο κομμάτι των λοταριών στις ΗΠΑ, η διοίκηση τόνισε πως αν όχι το 2020, λόγω κορονοϊού, τα επόμενα χρόνια θα αποτελεί ένα business με EBITDA της τάξης των 50 εκατ. δολ. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι αναζητούνται συνεργασίες που θα "ενισχύσουν την ανάπτυξη".

Σε ότι αφορά στις καθαρές επενδύσεις για το 2020, η διοίκηση εκτίμησε πως θα είναι μειωμένες σε ποσοστό 10-15% σε σχέση με τα 55 εκατ. ευρώ κατά το δωδεκάμηνο του 2019. Όπως σημειώθηκε, πάντως, όλα θα εξαρτηθούν από τις επιπτώσεις του COVID-19 εν γένει. Η εταιρεία αναμένει επί του παρόντος ότι ο αντίκτυπος της κρίσης στα ακαθάριστα έσοδα GGR του Ομίλου θα κορυφωθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020. Η υπόθεση της διοίκησης αφορά σε μια βαθμιαία επιστροφή στα προϋπολογισμένα επίπεδα μέχρι τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2020, καθώς η δραστηριότητα θα αρχίσει να ανακάμπτει πιθανώς από τον Ιούνιο 2020 και μετά. Η βέλτιστη εκτίμηση της Intralot για την επίπτωση από τον COVID-19 στα αποτελέσματα του 2020 κυμαίνεται από 25-30 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ενοποιημένου EBITDA.

Βουλγαρία

Σε ότι αφορά στις επιπτώσεις από τις απώλειες στη Βουλγαρία, η διοίκηση εκτίμησε πως θα αντικατασταθούν από τις επιδόσεις στις ΗΠΑ και από νέες δραστηριότητες, όπως λ.χ. στην Κροατία, σε κάθε περίπτωση, όμως θα οι επιδόσεις θα εξαρτηθούν από τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης. Σημειώνεται πως τα έσοδα από τη Βουλγαρία για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αντιστοιχούν στο 39,3% των συνολικών εσόδων του Ομίλου Intralot (αγορά με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα έσοδα) και στο 26,4% των EBITDA (2η μεγαλύτερη συνεισφορά στη λειτουργική κερδοφορία). Πλέον η Intralot ενοποιεί από 1/1/2020 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τη θυγατρική Eurofootball Ltd στη Βουλγαρία. Τέλος, καθώς το Φεβρουάριο του 2020 ψηφίστηκε στη Βουλγαρία τροποποίηση του Νόμου περί Παιγνίων, με την οποία η διεξαγωγή όλων των παιχνιδιών τύπου λοταρίας, με εξαίρεση τα παιχνίδια τύπου ΚΙΝΟ, ανατίθεται μονοπωλιακά στην κρατική λοταρία, τρεις από τις έξι άδειες της κατά 49% θυγατρικής της Intralot Eurobet Ltd έπαυσαν να ισχύουν και το Μάρτιο του 2020 η Eurobet Ltd κατέθεσε αίτηση για έναρξη πτωχευτικής διαδικασίας προς προστασία έναντι των δανειστών της.