Mytilineos: Πώς ο νέος Τομέας Βιώσιμης Ανάπτυξης δημιουργεί υπεραξίες και αυξάνει την επενδυτική ελκυστικότητα

09/07/2020, 09:46
1

Πρωτοστατώντας στη νέα εποχή που η στροφή στην πράσινη οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται πράξη, ο όμιλος Mytilineos χθες, την ίδια μέρα που ο Κομισιόν ανακοίνωνε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και προς το υδρογόνο, ανακοίνωσε ότι μετασχηματίζει τον Τομέα Έργων EPC – METKA σε ένα νέο, σύγχρονο και καινοτόμο Business Unit, το Sustainable Engineering Solutions (SES BU), ως αυτόνομη Γενική Διεύθυνση. Η σύμπτωση αυτή υποδηλώνει τη σημασία και την προοπτική της συντονισμένης στροφής του ομίλου στην πράσινη ατζέντα και στις υπεραξίες που θα παράγει για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υλοποίησή της. Την ίδια στιγμή, η ταύτιση της Mytilineos με τον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνει την επενδυτική ελκυστικότητα του ομίλου, αφού ολοένα και περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια, αναζητούν για να επενδύσουν, επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι τομείς της καθαρής ενέργειας (κυρίως αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα), της αποθήκευσης ενέργειας, των ενεργειακών υποδομών, ο τομέας του περιβάλλοντος και οι μεγάλες υποδομές  αποτελούν τους πυλώνες του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτές οι επενδύσεις έχουν υψηλό συντελεστή εγχώριας προστιθέμενης αξίας που ενίοτε ξεπερνά το 70%, αλλά κι έναν πολλαπλασιαστή που προσεγγίζει το 2, δηλαδή για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε αυτούς τους τομείς, στην ελληνική οικονομία επιστρέφουν περίπου 2 ευρώ. Η έμφαση που δίνει ο όμιλος Mytileneos σε αυτές τις δραστηριότητες διασφαλίζουν ότι οι σημαντικές αυτές υπεραξίες θα παραχθούν στη χώρα. Έτσι, με τη συμβολή του νέου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Sustainable Engineering Solutions, ο όμιλος καταφέρνει να προσανατολίζεται σε ένα τομέα που  δημιουργεί αξία για τους μετόχους, τους εργαζόμενους, αλλά και για το σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας.

Μια νέα αγορά αναδύεται

Ο νέος τομέας προσανατολίζεται στο να αναλαμβάνει έργα βιώσιμης ανάπτυξης, βοηθώντας επιχειρήσεις αλλά και το κράτος να υλοποιήσει τον εθνικό και παγκόσμιο στόχο της ενεργειακής μετάβασης, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια δυναμική ανάπτυξης στο χαρτοφυλάκιο των έργων του.

Στο πλαίσιο των στόχων της πράσινης ατζέντας, ολόκληρη η οικονομία, η κοινωνία, το κράτος και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν με ένα διαφορετικό βιώσιμο τρόπο, θέτοντας νέες προτεραιότητες όπως τη μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την εξοικονόμηση ενέργειας, την αυτοπαραγωγή. Η Μυτιληναίος πρωτοστατεί σε αυτή τη νέα εποχή και με το Business Unit, το Sustainable Engineering Solutions, παρέχει τις λύσεις και αναλαμβάνει τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε σταδιακά όλοι να ευθυγραμμιστούν με τους ευρωπαϊκούς στόχους της πράσινης εποχής.

Εξάλλου, ολοένα και περισσότερα κεφάλαια πρόκειται να δίνονται το επόμενο διάστημα και από δημόσιους φορείς για την υλοποίηση τέτοιων έργων (από έργα οδοφωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, μέχρι διαχείριση αποβλήτων), καθώς η πράσινη ατζέντα μπαίνει στο επίκεντρο. Mε το 75% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο ΕΕ να προέρχονται από την ενέργεια, χρειάζεται μια ριζική μεταστροφή για να πετύχουμε τους στόχους 2030 και 2050. Και η μεταστροφή αυτή πρόκειται να απαιτήσει μεγάλες επενδύσεις και να δημιουργήσει μεγάλες υπεραξίες σε μια αλυσίδα επιχειρήσεων που θα αναλάβουν και θα υλοποιήσουν τα έργα αυτά.

Ενδεικτικά τα έργα που περιλαμβάνονται στη νέα Γενική Διεύθυνση της Mytilineos αφορούν:

  • διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων,
  • υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα,
  • έργα ενεργειακής αναβάθμισης,
  • εκτέλεση καινοτόμων first-of-kind ενεργειακών έργων (π.χ., έργα υδρογόνου).
Υποδομές, Λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης και κατασκευή θερμικών μονάδων

Η MYTILINEOS αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στις Λύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης ενισχύει τη δραστηριότητα του ομίλου  με νέα έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability)  θέτοντας τις βάσεις για  σημαντική προοπτική για το μέλλον.

Παράλληλα στοχεύει συνεχίσει να αξιοποιεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην κατασκευή θερμικών μονάδων και να αναπτυχθεί περαιτέρω στο χώρο του Transmission & Distribution (T&D) και να αναπτυχθεί πολύ στοχευμένα στο χώρο των υποδομών, μέσω έργων  ΣΔΙΤ και έργων που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία, εν όψει και των μεγάλων έργων που έχουν προαναγγελθεί στη χώρα μας στο πλαίσιο επανεκκίνησης της οικονομίας στην post Covid – 19 εποχή.

Όσον αφορά στην  οργανωτική δομή δίνει έμφαση σε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά:

  • ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα,
  • έμφαση στην βελτιστοποίηση του κόστους εκτέλεσης έργων,
  • διάκριση αρμοδιοτήτων και παρακολούθηση απόδοσης (performance management),
  • μεγιστοποίηση συνεργειών με τους υπόλοιπους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Μεταλλουργίας – Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου – Ανάπτυξης Ανανεώσιμων και Αποθηκευτικών Έργων Ενέργειας) και βέβαια με τις υπόλοιπες Γενικές Διευθύνσεις Υποστήριξης (Legal, Treasury, HR, Finance, Communication και M & A).