Νέο ΒΕΝΕΤΗ FOOD HALL στην Αργυρούπολη

28/01/2021, 18:06
Νέο ΒΕΝΕΤΗ FOOD HALL στην Αργυρούπολη

Διευρύνεται το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας ΒΕΝΕΤΗ

Συνεχίζεται η διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνοντας τη λειτουργία του νέου ΒΕΝΕΤΗ FOOD HALL στην Αργυρούπολη στην οδό Λεωφ. Κύπρου 16 Α & Πολεμιστών.

Το νέο κατάστημα εντάσσεται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας για το 2021 που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έναρξη λειτουργίας νέων καταστημάτων στο άμεσο διάστημα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εταιρεία προχωρά στη λειτουργία νέων καταστημάτων ή τη μετεγκατάσταση καταστημάτων της σε νέα ακίνητα.