Παραιτήθηκε ο Γ. Γεράρδος από μέλος του Δ.Σ της Lamda

28/01/2021, 20:23
Παραιτήθηκε ο Γ. Γεράρδος από μέλος του Δ.Σ της Lamda

Η Lamda Development SA ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του την 28.01.2021 έκανε αποδεκτή την παραίτηση για προσωπικούς λόγους του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων, κου Γεώργιου Γεράρδου.

Η Εταιρεία ευχαρίστησε τον κύριο Γεράρδο για τη σημαντική προσφορά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας με τα εναπομείναντα μέλη του και σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά τη συνεδρίαση όρους διαχείρισης και εκπροσώπησης.