Ακίνητο στην Λεωφ. Λαυρίου πήρε η Pasal

28/01/2021, 20:27
Ακίνητο στην Λεωφ. Λαυρίου πήρε η Pasal

Η PASAL ανακοινώνει την απόκτηση εμπορικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Λαυρίου 76 στην Παιανία Αττικής.

Το ακίνητο αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 1.486,78τ.μ. επί οικοπέδου επιφάνειας 4.557,55τ.μ. και είναι μισθωμένο από το 2019 στην εταιρεία ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. μέσω 20ετούς μίσθωσης.

Το τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε €2.520.000 και η μικτή αρχική απόδοση (initial gross yield) ανέρχεται σε 7,4%.

Η εξαγορά σηματοδοτεί την επέκταση των επενδύσεων της Εταιρείας σε εμπορικά ακίνητα (big box) με ισχυρούς μισθωτές με μακροχρόνιες μισθώσεις και υψηλές αποδόσεις.

Η Εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει να επενδύει σε ποιοτικά ακίνητα διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο της, με στόχο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και υπεραξιών για τους μετόχους της.