Το νέο στρατηγικό πλάνο του γκρουπ Renault

01/02/2021, 17:32
Το νέο στρατηγικό πλάνο του γκρουπ Renault

Στην ανάκαμψη των οικονομικών αποτελεσμάτων πρσοβλέπει το νέο στρατηγικό πλάνο του group Renault το οποίο παρουσίασε ο διευθυντής του γκρουπ Renault, Luca de Meo.

Το νέο στρατηγικό πλάνο φέρει την ονομασία "RENAULUTION" κι αποσκοπεί στην ανάκαμψη των οικονομικών αποτελεσμάτων, την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη στροφή προς την τεχνολογία, την ενέργεια και την κινητικότητα.

Το γκρουπ Renault επιθυμεί μέχρι το 2023 να ξεπεράσει το 3% του συνολικού λειτουργικού περιθωρίου κέρδους, εξασφαλίζοντας περίπου 3 δισ. ευρώ σωρευτικών λειτουργικών ελεύθερων ταμειακών ροών.

Για τα δύο επόμενα χρόνια θέλει να φθάσει στο 5% του συνολικού λειτουργικού περιθωρίου κέρδους, εξασφαλίζοντας επιπλέον 6 δισ. ευρώ σωρευτικών ελεύθερων ταμειακών ροών.