Aegean: Στις 12 Μαρτίου η γενική συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

18/02/2021, 20:19
Aegean: Στις 12 Μαρτίου η γενική συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Αεροπορία ΑιγαίουΑΡΑΙΓ +0,80% την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους,

Οπως ανακοίνωσε η διοίκησης της εταιρείας, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η συνέλευση θα ρπραγματοποιηθεί είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου πριν τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της Γενικής συνέλευσης θα είναι :

1. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 που θα χρησιμοποιηθεί και για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 ως προς την άντληση των εκεί προβλεπόμενων κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον €60.000.000.

2. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, για την έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018, και διάθεση αυτών στην Ελληνική Δημοκρατία με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021.

3. Τροποποίηση των άρθρων 3, 8, 15 και 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα ανωτέρω την 19η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.