Η Inform Lykos Ρουμανίας αυξάνει την πλειοψηφική της συμμετοχή στις Next Doc Expert και Confidential

18/02/2021, 21:03
Η Inform Lykos Ρουμανίας αυξάνει την πλειοψηφική της συμμετοχή στις Next Doc Expert και Confidential

Η INFORM LYKOS Ρουμανίας, θυγατρική της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, αυξάνει το πλειοψηφικό ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. και NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L., που είναι ήδη μέλη του Ομίλου.

Συγκεκριμένα η INFORM LYKOS Ρουμανίας πλέον κατέχει το 80,59% της NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. και το 80% της NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L.

Το τίμημα για την εξαγορά του 15,52% και 14,55% αντίστοιχα των ανωτέρω αναφερόμενων εταιρειών ανήλθε σε 1,3 εκατ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες των εταιρειών NEXT DOCS σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, ροής εργασίας και ανάπτυξης επιχειρηματικών διαδικασιών, έμμετρης ανάγνωσης, ευρετηρίασης, δημιουργίας εσωτερικών εγγράφων, διαδικαστικού ελέγχου και πρόσβασης), καθώς και φυσικής αρχειοθέτησης και πιστοποιημένης ασφαλούς καταστροφής εγγράφων.