ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου ύψους 776.561 ευρώ

18/03/2021, 17:31
ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου ύψους 776.561 ευρώ

Την υπογραφή σύμβασης έργου με την εταιρεία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", γνωστοποίησε σήμερα η κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντικείμενο της σύμβασης του έργου είναι η «Μελέτη και Κατασκευή συνδετήριας πεζογέφυρας μεταξύ νέας πτέρυγας ΜΕΘ 50 κλινών και κτιρίου «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» διαμέσου του κτιρίου «ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ» στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 776.561,00, ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίσθηκε σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης