Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας: Μικρή υποχώρηση στα μεγέθη της - μέρισμα 0,035 ευρώ

19/03/2021, 18:38
Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας: Μικρή υποχώρηση στα μεγέθη της - μέρισμα 0,035 ευρώ

Μικρή , τελικά, ήταν η κάμψη των οικονομικών μεγεθών της Γενικής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το 2020, καθώς η εταιρεία κατάφερε στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 να καλύψει μεγάλο μέρος του χαμένου εδάφους που δημιουργήθηκε κατά το πρώτο μισό του έτους λόγω της πανδημίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η εταιρεία για τη χρήση 2020 σημείωσε:

• Κύκλο εργασιών 30,75 εκατ. ευρώ (έναντι 32,4 εκατ.) μειωμένο κατά 5% σε σύγκριση με το 2019.

• EBITDA 1,857 εκατ. έναντι 2,01 εκατ. ευρώ.

• Καθαρά κέρδη 999 χιλ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ.

Στις 31/12/2020 τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στα 23,76 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Γενικής Εμπορίου θα προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,035 ευρώ ανά μετοχή (ίσο με το περυσινό).

Παράλληλα, η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας θεωρεί θετικές τις προοπτικές της κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση.

Οπως επισημαίνεται, "αφετηρία για τη θέσπιση στόχων και τον σχεδιασμό των σχετικών ενεργειών για το 2021 είναι τα αποτελέσματα της εταιρείας στην προηγούμενη χρήση αλλά και οι εξελίξεις όπως διαμορφώνονται πλέον σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Αναλύοντας τα αποτελέσματα του 2020 διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία βγαίνει ισχυρότερη από την πρωτόγνωρη κρίση λόγω Covid-19, ενισχύοντας την πελατειακή της βάση, χτίζοντας στενότερες σχέσεις με τους προμηθευτές της και θωρακίζοντας περαιτέρω την οικονομική της θέση.

Ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2020 παρατηρείται σημαντικότατη μεγέθυνση της παγκόσμιας οικονομίας πρωτίστως σε κλάδους που άμεσα ή έμμεσα δραστηριοποιείται η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας. Πληθώρα κατασκευαστικών έργων που αναβλήθηκαν λόγων Covid-19 ξεκίνησαν ή πρόκειται να ξεκινήσουν στο προσεχές διάστημα, η ζήτηση υλικών ανέκαμψε σημαντικά συμπαρασύροντας τις τιμές των πρώτων υλών και εν συνεχεία οι ανατιμήσεις αυτές επεκτάθηκαν και συνεχίζουν να επεκτείνονται σε ευρύ φάσμα υλικών και προϊόντων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η άνοδος των τιμών των προϊόντων που εμπορευόμαστε θα επηρεάσει θετικά και σε σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, για την υποβοήθηση της οικονομίας οι κυβερνήσεις ανά των κόσμο έχουν στραφεί σε τόνωση δαπανών με ισχυρό οικονομικό πολλαπλασιαστή. Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε τέτοια έργα και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος αισιοδοξίας για την χρήση του 2021. Σημαντική παράμετρος της πορείας του 2021 είναι και η στήριξη περιβαλλοντικών πρακτικών και απομάκρυνση από καύσιμες ύλες που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Στην προσπάθεια αυτή εκτιμούμε ότι θα δαπανηθούν σημαντικά κεφάλαια παγκοσμίως για την αλλαγή αυτή και θα απαιτηθούν σημαντικές υποδομές και δίκτυα διανομής. Προσδοκούμε σε σχετική αύξηση της ζήτησης σχετικών προϊόντων με θετική προφανώς επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας".