Νάκας: Πτώση 10% του κύκλου εργασιών - Βελτίωση της κερδοφορίας

29/03/2021, 18:46
Νάκας: Πτώση 10% του κύκλου εργασιών - Βελτίωση της κερδοφορίας

Αύξηση της καθαρής κερδοφορίας παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, κατάφερε να επιτύχει ο Μουσικός Οίκος Νάκα στο πρώτο εξέμηνο ττης χρήσης που θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2021.

Ειδικότερα, κατά το εξάμηνο 1/7/2020 έως 31/12/2020, ο εισηγμένος Όμιλος:

• Σημείωσε πτώση κύκλου εργασιών της τάξεως του 10% (από 11,82 σε 10,65 εκατ. ευρώ) κινούμενος κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, λόγω της πανδημίας και του κλεισίματος των λιανεμπορικών επιχειρήσεων.

• Αύξησε τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από το 1,298 στο 1,531 εκατ. ευρώ, εκμεταλλευόμενος και τα μέτρα στήριξης της Πολιτείας ενάντια στην πανδημία.

• Βελτίωσε οριακά την καθαρή του κερδοφορία (από 578 σε 583 εκατ. ευρώ).

• Ανέβασε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του στα 17,036 εκατ. ευρώ.

• Έκλεισε το α’ εξάμηνο της χρήσης με οριακό θετικό καθαρό ταμείο (net cash, αρνητικός καθαρός δανεισμός) ύψους 31,3 χιλ. ευρώ.

Σε ότι αφορά το σύνολο της χρήσης που λήγει τον προσεχή Ιούνιο, η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει ότι «στο μέτρο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η διοίκηση μέσα στις παρούσες συνθήκες της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας προβλέπεται ότι, με το διαφαινόμενο άνοιγμα της εγχώριας αγοράς, ο κύκλος εργασιών σταδιακά θα αποκατασταθεί στα προ πανδημίας επίπεδα. Τα κέρδη του Ομίλου θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης».