Μοτοδυναμική: Μείωση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας το 2020

31/03/2021, 20:40
Μοτοδυναμική: Μείωση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας το 2020

Με μειωμένες πωλήσεις και κέρδη έκλεισε το 2020 η εταιρεία Μοτοδυναμική, λόγω του ασταθούς περιβάλλοντος εξ' αιτίας της πανδημίας.

Οι πωλήσεις του ομίλου παρουσίασν μείωση κατά 17% στα 78,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 6,2 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 42,9%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημία 2,2 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, στο ασταθές περιβάλλον του 2020, οι πωλήσεις δικύκλων & προϊόντων θάλασσας (Yamaha) και οι πωλήσεις αυτοκινήτων (Porsche) επέδειξαν ισχυρή ανθεκτικότητα παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση 2% στα 64,4 εκ. ευρώ

Αντίθετα, η βίαιη υποχώρηση του τουρισμού λόγω της πανδημίας οδήγησε την δραστηριότητα μίσθωσης αυτοκινήτων (Sixt) σε πωλήσεις 13,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 55,5% σε σύγκριση με το 2019.

Ως αποτέλεσμα της εστίασης στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών για το σύνολο των δραστηριοτήτων, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά 7,8 εκατ. ευρώ και έτσι στις 31/12/2020 ανέρχονταν στα 19,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,9 εκατ. στις 31/12/2019.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε: "Σίγουρα μας ικανοποιεί η συνολική απόδοση της Yamaha και της Porsche σε ένα έτος που επεφύλασσε έντονες διακυμάνσεις. Αν και μας στεναχωρεί η μείωση των μεγεθών της Sixt, είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι με τον περιορισμό των επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη την δραματική υποχώρηση του τουρισμού στην χώρα μας. Για μια ακόμα φορά, η προσήλωσή μας στις ταμειακές ροές απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα και μείωση του δανεισμού. Με δεδομένο ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας συνεχίζονται και το 2021, διατηρούμε ένα υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας ώστε να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά σε κάθε πιθανή εξέλιξη".