«Γέφυρα 2»: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων

05/04/2021, 14:24
«Γέφυρα 2»: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων

Ανοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Γέφυρα 2», το οποίο προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως 9 Μαΐου.

Το νέο Πρόγραμμα καλύπτει τόσο πληττόμενες επιχειρήσεις (μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών-επιτηδευματιών) που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

· Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.

· Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.

· Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.

· Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο Πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος 2019.

Τα κριτήρια για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία με εξυπηρετούμενο δάνειο είναι :

-να μην απασχολεί προσωπικό

- να έχει κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ

- να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ

- να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ.

- να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 600.000 ευρώ.

Για πολύ μικρή επιχείρηση με εξυπηρετούμενο δάνειο θα πρέπει :

- να έχει έως 10 άτομα προσωπικό

- να έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ

- να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ

- να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ

- να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ

Τα κριτήρια για μικρή επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

- να έχει έως 50 άτομα προσωπικό

- να έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ

- να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ

- να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ

- να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 10 εκατ. ευρώ

Μεσαία επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο θα πρέπει:

- να έχει έως 250 άτομα προσωπικό

- να έχει κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ

- να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ

- να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ

- να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ