Η Fitch βλέπει καλύτερες προοπτικές για Μυτιληναίο

19/04/2021, 22:51
Η Fitch βλέπει καλύτερες προοπτικές για Μυτιληναίο

Η Fitch Ratings ανακοίνωσε σήμερα ότι αναθεώρησε το outlook της Mytilineos S.A. σε σταθερό από αρνητικό, ενώ την ίδια στιγμή επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (IDR) στο ‘BB’.

Στην ανάλυση της η Fitch σημειώνει ότι η αναθεώρηση του outlook σε σταθερό αντανακλά τα καλύτερα των εκτιμήσεων οικονομικά αποτελέσματα της Mytilineos το 2020 καθώς “και την εκτίμηση μας ότι η μόχλευση αναμένεται να παραμείνει εντός των ευαισθησιών μας από το 2022 και στη συνέχεια, παρά τις μεγάλες κεφαλαιακές δαπάνες (capex) το 2021-2024 καθώς θα επεκτείνει οργανικά το τμήμα ενέργειας”.

Ο οίκος σημειώνει ακόμα ότι θεωρεί την επέκταση του ομίλου στον λιγότερο κυκλικό τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας πιστωτικά θετική κίνηση και επισημαίνει ότι περιμένει ισχυρή ζήτηση για βιώσιμα έργα σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που αναμένεται να υποστηρίξει την βελτίωση των επιδόσεων στον ευρύτερο τομέα των κατασκευών.

Αναφέρει παράλληλα ότι η επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης υποστηρίζεται από την ρευστότητα με λογικούς όρους χωρίς ουσιώδεις ωριμάνσεις χρέους πριν το 2024, ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, ένα επιχειρηματικό μοντέλο που δημιουργεί συνέργειες, τον κάθετα ενοποιημένο και χαμηλού κόστους κλάδο της μεταλλουργίας καθώς και ένα ισχυρό και αναπτυσσόμενο μερίδιο αγοράς στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού που δίνει στον όμιλο διατηρήσιμες ταμειακές ροές.