Προοδευτική: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής

23/04/2021, 18:31
Προοδευτική: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας Προοδευτική ΑΤΕ,  από σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου 2021.

Η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια της από 23.4.2021 σχετικής ανακοίνωσης της εταιρείας στην ιστοσελίδα του ΧΑ με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι απεβίωσε ο κ. Κωνσταντίνος Κούτλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας και της γνωστοποίησης της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι αδυνατεί να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2020, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και οργανωθεί η νέα Διοίκηση, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς των χρηματοπιστωτικών μέσων της ανωτέρω εταιρείας, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005 και μέχρις ότου η ως άνω εταιρεία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007.