Τέρνα Ενεργειακή: Συμμετοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη με 6%

23/04/2021, 20:33
Τέρνα Ενεργειακή: Συμμετοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη με 6%

Την συμμετοχή του επιχειρηματία και προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή με 6% ανακοίνωσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ελέγχει 6.923.053 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,0 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που ανέρχονται σε 115.855.090, μέσω της εταιρείας Atale Enterprises Limited.

Η συμμετοχή του κ. Μαρινάκη αναμένεται να παραμείνει σε μονοψήφιο ποσοστό, ενώ η κίνησή συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και με τις εξελίξεις στη ναυτιλιακή αγορά και με τους στόχους για μείωση των εκπομπών ρύπων που θα πρέπει να επιτύχει τα επόμενα χρόνια ο κλάδος της ναυτιλίας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από το νομικό πρόσωπο ATALE ENTERPRISES LIMITED, ότι στις 21/4/2021 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία ανήλθαν του 5% και συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:

Συνολικός αριθμός 6.923.053 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,0 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 115.855.090.

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος ATALE ENTERPRISES LIMITED δήλωσε ότι είναι ελεγχόμενη εταιρεία από το φυσικό πρόσωπο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, o οποίος και κατέχει έμμεσα την ως άνω συμμετοχή στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Παρόμοια γνωστοποίηση έλαβε η Εταιρεία και από το φυσικό πρόσωπο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, ο οποίος επανέλαβε την ως άνω απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω του ελεγχόμενου από τον ίδιο μετόχου ATALE ENTERPRISES LIMITED.

Την ίδια στιγμή το ποσοστό του κ. Περιστέρη διαμορφώθηκε στο 11,0583%. Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός μέτοχος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή πραγματοποιεί placements της εταιρείας με premium στην τιμή των 13 ευρώ ανά μετοχή, με τα έσοδα από τα οποία χρηματοδοτεί την ενίσχυση της θέσης του στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την αποχώρηση της Reggeborgh. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό του κ. Περιστέρη και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αθροιστικά θα είναι της τάξης του 50%.