ΟΛΘ: Υψηλό μέρισμα για την Βelterra του Σαββίδη

26/04/2021, 09:50
ΟΛΘ: Υψηλό μέρισμα για την Βelterra του Σαββίδη

Yψηλό μέρισμα αναμένεται να εισπράξει η Belterra του Ιvan Σαββίδη καθώς ο ΟΛΘ θα διανείμει μέρισμα 1,42 ευρώ ανά μετοχή.

Ο ισολογισμός του ΟΛΘ εμφάνισε σημαντική βελτίωση για τη χρήση του 2020 με βελτίωση σε όλες τις γραμμές.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η διανομή αυξημένου μερίσματος ύψους 1,42 ευρώ που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,2% με βάση την τιμή που έχει τώρα στο ΧΑ (27,50 ευρώ).

Με αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ έχει ταμειακά διαθέσιμα 105 εκατ. ευρώ και σχεδόν μηδενικό δανεισμό (1,9 εκατ. ευρώ σε μισθώσεις).

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 168,6 εκατ. ευρώ και δίνουν p/bv 1,64 φορές.Οι πωλήσεις του ΟΛΘ ανήλθαν το 2020 στα 71,7 εκατ. ευρώ από 68,9 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 20,1 εκατ. ευρώ από 16,4 εκατ. ευρώ το 2019 και δίνει p/e 13,8 φορές για το 2020.

Τα EBITDA ανήλθαν στα 30,9 εκατ. ευρώ από 29,7 εκατ. ευρώ.Εξαιρετικές ήταν και το 2020 οι λειτουργικές ταμειακές ροές (25,2 εκατ. ευρώ) καλύπτοντας τις επενδυτικές εκροές αλλά και την πληρωμή του μερίσματος, αυξάνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος επεσήμανε τα εξής: «Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη της Εταιρείας, τη δύσκολη αυτή περίοδο με την πανδημία του Covid-19.

Εστιάζουμε στην επιτάχυνση και υλοποίηση του Επενδυτικού μας Πλάνου, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, το φάσμα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης.