ΕΛ.ΠΕ: Τα νέα μέλη από το Δημόσιο στο διοικητικό συμβούλιο

18/05/2021, 20:41
ΕΛ.ΠΕ: Τα νέα μέλη από το Δημόσιο στο διοικητικό συμβούλιο

Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, ανακοινώνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 17η Μαΐου 2021 επιστολή των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, τον διορισμό των κ.κ. Αναστασίας Μακαριγάκη και Αναστασίας Μαρτσέκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Οι παραπάνω διορισμοί έγιναν σε αντικατάσταση των κ.κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη και Λουκά Παπάζογλου που είχαν διορισθεί από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της από 1.8.2019 επιστολής του.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21η Μαΐου 2021.