Ελλάκτωρ: Σε 193 εκατ. ευρώ τα έσοδα α' τριμήνου 2021

27/05/2021, 18:56
Ελλάκτωρ: Σε 193 εκατ. ευρώ τα έσοδα α' τριμήνου 2021

Μειωμένα κατά 14% ήταν τα έσοδα του ομίλου Ελλάκτωρ κατά το α΄ τρίμηνο του 2021, διαμορφούμενα στα 193 εκατ. Ευρώ, από 225 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ έναντι 51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος.

Το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της COVID-19 και των μέτρων περιορισμού (-11,7 εκατ. Ευρώ έναντι του 1ου 3μήνου τυο 2020), του κλάδου της κατασκευής (-8,5 εκατ. Ευρώ έναντι του 1ου 3μήνου του 2020), αλλά και από τη σημαντική βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (+7,8 εκατ. ευρώ έναντι του 1ου 3μηνου του 2020).

Η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε στις 31.03.2021 σε 403 εκατ. ευρώ έναντι 406 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 444 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 38 εκατ. ευρώ), διαμορφώθηκε σε 715 εκατ. ευρώ στις 31.03.2021 έναντι 707 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020, διαμορφώνοντας το δείκτη Net Debt / EBITDA σε 4,4x.

«Παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της COVID-19, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επέδειξε ανθεκτική λειτουργική επίδοση με Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΕBITDA) στα €40 εκατ. έναντι €51 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης στη λειτουργική και χρηματοοικονομική του δομή. Ήδη ολοκληρώθηκε ομολογιακό δάνειο €50 εκατ. στην ΆΚΤΩΡ, το οποίο σε συνδυασμό με την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως €120,5 εκατ. δημιουργούν νέες βάσεις και προοπτικές βελτίωσης στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευθύμιος Μπουλούτας.