Η σύσταση και οι στόχοι της ΕΠΣΑΗΕ

02/06/2021, 11:07
Η σύσταση και οι στόχοι της ΕΠΣΑΗΕ

Την σύσταση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΠΣΑΗΕ) ανακοίνωσαν σήμερα το Ινστιτούτο Ενέργειας Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την EDF, την Enel Green Power, την MYTILINEOS, τη Siemens Gamesa και τη Vestas.

Στόχος της Πρωτοβουλίας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι να συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας και στην απανθρακοποίηση της ελληνικής οικονομίας μέσω της ευρείας ενσωμάτωσης σύγχρονων συστημάτων αποθήκευσης στο Ελληνικό Σύστημα τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ευστάθεια και την ευελιξία του, μειώνοντας παράλληλα το κόστος στην αγορά εξισορρόπησης.

Ο Μανώλης Καραπιδάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ε.Π.Σ.Α.Η.Ε., Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, δήλωσε σχετικά: «Για να ενισχυθεί ο τομέας της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα χρειάζεται η δημιουργία ενός σταθερού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου. Αρχικά απαιτείται η ευρεία ενημέρωση για την αξία των συγκεκριμένων συστημάτων, εν συνεχεία η εισαγωγή ενός φιλικού περιβάλλοντος για μία αδειοδοτική διαδικασία με σκοπό την συμμετοχή τους σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, η διασφάλιση κατάλληλης οικονομικής υποστήριξης από ευρωπαϊκούς πόρους, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Όπως τονίζει ο ΕΠΣΑΗΕ, οι τεχνολογίες αποθήκευσης με συσσωρευτές που συνδυάζονται με εγκαταστάσεις ΑΠΕ, μπορούν να αποτελέσουν την βιώσιμη λύση για την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του Ηλεκτρικού Συστήματος, λόγω του κατανεμόμενου χαρακτηριστικού της τεχνολογίας.

Επιπλέον, οι αναμενόμενες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως και η μείωση του αντίστοιχου κόστους, θα συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος γύρω από τον τομέα της μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας.