ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας «Μηχανικοί στην Πράξη»

16/07/2021, 10:52
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας «Μηχανικοί στην Πράξη»

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο κύκλο του προγράμματος έμμισθης πρακτικής εργασίας «Μηχανικοί στην Πράξη» της MYTILINEOS, διάρκειας ενός έτους, που προσφέρει σε νέους μηχανικούς εργασιακή εμπειρία υψηλού επιπέδου, με μαθητεία σε πραγματικές συνθήκες και έργα. 

Οι Μηχανικοί, ανάλογα με την ειδικότητά τους, απασχολούνται σε έργα των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας (Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας), καθώς και στις Κεντρικές Υπηρεσίες και Λειτουργίες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος συμμετείχαν 28 μηχανικοί, 14 άνδρες και 14 γυναίκες, με το 82% να έχει ήδη ενταχθεί στην MYTILINEOS, ενώ σχεδόν όλοι εντάχθηκαν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Οι αιτήσεις για τον 5ο κύκλο του Προγράμματος «Μηχανικοί στη Πράξη» έχουν ήδη ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους έως την Κυριακή 25 Ιουλίου, στην ιστοσελίδα http://engineersinaction.mytilineos.gr/el

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Πτυχίο Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού όπως για παράδειγμα Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Μεταλλειολόγοι /Μεταλλουργοί ή Πολιτικοί Μηχανικοί

'Αριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας

'Αριστες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Windows, MS Office)

Εργασιακή εμπειρία μικρότερη των 3 ετών

Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται η MYTILINEOS

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών / MBA (επιθυμητά)

Το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται δυο φορές το χρόνο.