Ελλάκτωρ: Η Reggenborgh θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ

19/07/2021, 19:35
Ελλάκτωρ: Η Reggenborgh θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρέλαβε επιστολή του μετόχου REGGEBORGH INVEST B.V. (εφεξής «REGGEBORGH») την 19η Ιουλίου 2021 με την οποία εξειδικεύει την πρόθεση συμμετοχής του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Συγκεκριμένα η REGGEBORGH δηλώνει ότι:

  1. Σε συνέχεια της από 7/4/2021 επιστολής της ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι έχει κινηθεί η διαδικασία μέσω των χρηματιστηριακών εταιρειών, στις οποίες ο μέτοχος διατηρεί κωδικούς, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να εξασκηθούν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης.
  2. Διακρατεί 59.930.339 δικαιώματα (και αντίστοιχο αριθμό μετοχών) τα οποία δίνουν το δικαίωμα αγοράς 37.456.461 νέων μετοχών στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην τιμή έκδοσης €0,90 ανά μετοχή, επένδυση ποσού €33.710.815.
  3. Διακρατεί 59.930.339 δικαιώματα (και αντίστοιχο αριθμό μετοχών) τα οποία δίνουν το δικαίωμα αγοράς 37.456.461 νέων μετοχών στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην τιμή έκδοσης €0,90 ανά μετοχή, επένδυση ποσού €33.710.815.

Παράλληλα ο μέτοχος REGGEBORGH για λόγους πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού αιτήθηκε να γνωστοποιηθούν οι παραπάνω προθέσεις/δεσμεύσεις στο ευρύ επενδυτικό κοινό.