Όμιλος Quest: Απέκτησε το 60% της Intelli Solutions έναντι 3,8 εκατ. ευρώ

23/07/2021, 19:22
Όμιλος Quest: Απέκτησε το 60% της Intelli Solutions έναντι 3,8 εκατ. ευρώ

Η Quest Holdings, ανακοινώνει τη συμμετοχή του Ομίλου Quest, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας Uni Systems MAE στο μετοχικό κεφάλαιο της Intelli Solutions.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συμφωνίας η Uni Systems αποκτά το 60% της Intelli Solutions στηρίζοντας το επιχειρηματικό πλάνο της υπάρχουσας διοίκησης. Το τίμημα της συμφωνίας για την απόκτηση του 60% ανέρχεται σε €3.800.000, μέσω εξαγοράς ποσοστού από τους παλαιούς μετόχους και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η συνολική επένδυση μπορεί να ανέλθει στα € 5.200.000 στην επόμενη διετία μέσω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού προς τους παλαιούς μετόχους.

Η εν λόγω επένδυση εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σε ετήσια βάση περί τα €3.500.000 επιπλέον έσοδα στον Όμιλο με EBITDA margin περί το 30%.

Η Intelli Solutions, είναι μία καινοτόμος εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, με 15ετή και πλέον επιτυχημένη πορεία στην αγορά, πολλές διακρίσεις και παρουσία στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στις υπηρεσίες Customer Engagement – Απόκτησης και Διατήρησης Πελατών (Customer Onboarding & Customer Retention) – και Revenue Assurance, διαθέτοντας εκτενές πελατολόγιο σε κλάδους όπως οι Τηλεπικοινωνίες, ο Τραπεζικός και Ασφαλιστικός τομέας, η Ναυτιλία, οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας και το Online Betting.