ΕΧΑΕ: Οι ημερομηνίες πληρωμής και αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου

26/07/2021, 20:58
ΕΧΑΕ: Οι ημερομηνίες πληρωμής και αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίασή, προσδιόρισε τις ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου που είχε αποφασίσει η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 16.6.2021.

Συνεπώς, το χρηματοοικονομικό ημερολόγιο για το υπόλοιπο του έτους διαμορφώνεται ως εξής:Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου – record date: Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

Η ημερομηνία αποκοπής (Τετάρτη 04.08.2021) είναι πριν από την λήξη (στις 17.09.2021) του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της ΕΧΑΕ, και πριν από την λήξη (στις 20.08.2021) του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP (στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η Εταιρεία).

Καταβολή επιστροφής κεφαλαίου: Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021: Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Η ανακοίνωση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα της (www.athexgroup.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την ημέρα της δημοσίευσης.