ΔΕΛΤΑ: Μεταβίβασε το 43,2% της ΜΕΒΓΑΛ στην οικογένεια Χατζάκου έναντι 25,8 εκατ. ευρώ

29/07/2021, 19:08
ΔΕΛΤΑ: Μεταβίβασε το 43,2% της ΜΕΒΓΑΛ στην οικογένεια Χατζάκου έναντι 25,8 εκατ. ευρώ

Την πώληση και μεταβίβαση του ποσοστού 43,2% (περίπου), που κατείχε στη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, προς μέλη της Οικογένειας Χατζάκου, ανακοίνωσε η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της VIVARTIA. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 25,863 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση ΔΕΛΤΑ

Η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της VIVARTIA, ανακοινώνει την πώληση και μεταβίβαση του ποσοστού 43,2% (περίπου), που κατείχε στη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, προς μέλη της Οικογένειας Χατζάκου.
Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 25,863 εκατ. ευρώ.
Η αξία πώλησης είναι 85% πάνω από τη λογιστική αξία (book value) που είχε η εταιρία ΔΕΛΤΑ στα βιβλία της.
Το προϊόν της πώλησης θα ενισχύσει τη χρηματοοικονομική θέση της ΔΕΛΤΑ και θα εξυπηρετήσει περαιτέρω επενδυτικές της κινήσεις.