Όμιλος Fourlis: Αύξηση 16,5% των πωλήσεων εξαμήνου και άλμα 155% στα EBITDA

31/08/2021, 20:25
Όμιλος Fourlis: Αύξηση 16,5% των πωλήσεων εξαμήνου και άλμα 155% στα EBITDA

Στα 0,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Fourlis για το α’ εξάμηνο του 2021, με τα αποτελέσματα EBITDA να αυξάνονται κατά 155% σε σχέση με πέρυσι.

Πιο αναλυτικά:

  • Ο Όμιλος FOURLIS το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρουσίασε πωλήσεις 185,7 εκατ. έναντι 159,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 16,5%. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2021 έφτασαν τα 43,5 εκατ. σε σχέση με 27,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 57%.
  • Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA(OPR), το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 13,3 εκατ. έναντι 5,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 155%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο EBITDA(OPR) δεν συμπεριλαμβάνεται η επιρροή των χρηματοοικονομικών εξόδων σχετιζόμενων με το πρότυπο IFRS16).
  • Τα κέρδη προ φόρων, το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 0,9 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων 8,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα κέρδη μετά φόρους για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν 0,6 εκατ. ευρώ.
  • Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου FOURLIS κατά την 30/06/2021 ήταν 95,9 εκατ., σε σχέση με 102,8 εκατ. κατά την 30/06/2020 και € 105,4 εκατ. κατά την 31/12/2020.

Οι επιδόσεις ανά κλάδο

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) παρουσίασε πωλήσεις 111,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένες κατά 5,1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 (106,0 εκατ.). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 6,5%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 24,6% συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Το EBITDA(OPR) το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 6,9 εκατ. έναντι 6,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,3 εκατ.

Σε συνέχεια του ανοίγματος των καταστημάτων ΙΚΕΑ νέας γενιάς στη Βάρνα Βουλγαρίας και πιο πρόσφατα στον Πειραιά, ένα ακόμη κατάστημα αυτής της γενιάς θα ανοίξει τις πόρτες του στο «Mall of Sofia» στη Σόφια, Βουλγαρίας στις 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 9 καταστήματα ΙΚΕΑ, έξι από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και δύο στη Βουλγαρία. Επίσης λειτουργούν 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, δύο στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 74,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 38,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 (53,6 εκατ.). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20,6% , ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 67,4%, συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Το EBITDA(OPR) το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 7,5 εκατ. έναντι -0,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 1,6 εκατ.

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 132 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 54 καταστήματα στην Ελλάδα, 33 στη Ρουμανία, 13 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία.