Autohellas: Εξουσιοδοτήθηκε η διοίκηση από την ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

01/09/2021, 18:34
Autohellas: Εξουσιοδοτήθηκε η διοίκηση από την ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Την παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο της Autohellas για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου, ενέγκρινε την Τετάρτη η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας,

Στη συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 53 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 37.123.971 μετοχές επί συνόλου 48.855.000, ή 75,99% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, η Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε ομόφωνα την ακύρωση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη κάθε απαραίτητης ενέργειας προς υλοποίηση της απόφασης.

ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια της χορηγούμενης εξουσιοδότησης αποφασίσθηκε να είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.123.971 (ήτοι 75,99% του μετοχικού κεφαλαίου και (100%) των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 34.541.097 (93,04%), Κατά: 2.582.874 (6,96%), Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 3: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια της χορηγούμενης εξουσιοδότησης αποφασίσθηκε να είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.123.971 (ήτοι 75,99% του μετοχικού κεφαλαίου και (100%) των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 34.541.097 (93,04%), Κατά: 2.582.874 (6,96%), Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 4: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15 Ιουλίου 2020 περί παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και ειδικότερα αποφάσισε την επέκταση της παροχής της παραπάνω εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, ώστε πέραν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας, να αφορά και στο προσωπικό των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.123.971 (ήτοι 75,99% του μετοχικού κεφαλαίου και (100%) των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 34.049.417 (91,72%), Κατά: 3.074.554 (8,28%), Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 5: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δια της εκλογής της κας Πολυξένης Καζόλη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.123.971 (ήτοι 75,99% του μετοχικού κεφαλαίου και (100%) των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 35.925.171 (96,77%), Κατά: 1.198.800 (3,23%), Αποχή: 0.