ΤΑΙΠΕΔ: Αναμένει βελτιωμένες προσφορές για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών

02/09/2021, 18:47
ΤΑΙΠΕΔ: Αναμένει βελτιωμένες προσφορές για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών

Τη διαδικασία των βελτιωμένων προσφορών για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών εκκινεί το ΤΑΙΠΕΔ, αφού πρώτα αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές των προεπιλεγέντων επενδυτών για την από κοινού πώληση με τα ΕΛΠΕ του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η διαδικασία για τις βελτιωμένες οικονομικές προσφορές γίνεται σε συμφωνία με τα ΕΛΠΕ, καθώς σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών και λειτουργούν από κοινού ως πωλητές.