ΟΠΑΠ: Διπλασίασε τα αποτελέσματα EBITDA στο α΄εξάμηνο του 2021

08/09/2021, 18:39
ΟΠΑΠ: Διπλασίασε τα αποτελέσματα EBITDA στο α΄εξάμηνο του 2021

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΠΑΠ στο α΄ εξάμηνο του έτους, με τα EBITDA να εμφανίζονται αυξημένα σχεδόν κατά 100% και τα καθαρά κέρδη να υπερδιπλασιάζονται.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του ομίλου προ εισφορών (GGR) του α’ εξαμήνου 2021 ανήλθαν στα €570,1 εκατ. αυξημένα κατά 12,2% σε ετήσια βάση παρά τις κατά 40% λιγότερες ημέρες λειτουργίας των καταστημάτων ΟΠΑΠ. Τα GGR στο β’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα €395,9 εκατ., αυξημένα κατά 120,4% ενισχυμένα από την επαναλειτουργία των καταστημάτων, την αυξημένη συνεισφορά του online και την πλήρη ενοποίηση της Stoiximan.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 30,2% και διαμορφώθηκε στο α’ εξάμηνο 2021 στα €248,8 εκατ. (α’ εξάμηνο 2020: €191,1 εκατ.). Το β’ τρίμηνο 2021 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €173,2 εκατ. αυξημένο κατά 151,9% (β’ τρίμηνο 2020: €68,8 εκατ.) εξαιτίας της αύξησης των εσόδων σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας, παρά τη δυσανάλογη εισφορά επί του GGR της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ”, ώστε να πληροί το ελάχιστο ετήσιο συμβατικό όριο των €50 εκατ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 99,8% στα €204,8εκ. (α’ εξάμηνο 2020: €102,5εκ.) ή αυξημένα κατά 74,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια των δύο ετών, καθώς και ενισχυμένα από τα έσοδα που σχετίζονται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. Τα EBITDA στο β’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα €143,5εκ. (β’ τρίμηνο 2020: €16,2εκ.) αυξημένα κατά €127,3εκ. ή αυξημένα κατά €119,2εκ. σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια.

Τα Λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2021 ανήλθαν στα €175,1εκ. έναντι €124,8εκ. στο α΄ εξάμηνο 2020, αυξημένα κατά 40,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά έξοδα β’ τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €99,1εκ. αυξημένα κατά 47,6% σε σχέση με πέρυσι. Σε συγκρίσιμη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Stoiximan και διάφορα έκτακτα κονδύλια, τα λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2021 μειώθηκαν κατά 12,4% σε σχέση με πέρυσι ενώ στο β’ τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα €82,1εκ. (α’ εξάμηνο 2020: €20,4εκ.) σημειώνοντας αύξηση 125,1% σε επαναλαμβανομένη βάση. Τα καθαρά κέρδη το β’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα €71,9εκ. (β’ τρίμηνο 2020: ζημίες €15,1εκ.) επιστρέφοντας δυναμικά στην κερδοφορία.

Ο όμιλος διατήρησε την ισχυρή ταμειακή θέση του, με καθαρό δανεισμό στα €423,4εκ. και βελτιωμένο δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM EBITDA στο 1,2x (1,3x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Τα VLTs και το Online συνεχίζουν να αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες ανάπτυξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει να διανείμει προμέρισμα χρήσης 2021 €0,10 ανά μετοχή με τη δυνατότητα επανεπένδυσης σε μετοχές της εταιρείας. Ημερομηνία αποκοπής στις 20 Οκτωβρίου.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2021, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ κ. Jan Karas, δήλωσε: “Με ικανοποίηση ανακοινώνουμε τα οικονομικά αποτελέσματά μας για το δεύτερο τρίμηνο του 2021, τα οποία αναδεικνύουν μια δυναμική επιστροφή στην κανονικότητα. Η σημαντική ανάκαμψη των retail δραστηριοτήτων συνεισέφερε ξεκάθαρα στις επιδόσεις μας, ενώ τα έσοδα από τις online δραστηριότητες διατήρησαν ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Παρά τους περιορισμούς για τη νόσο COVID-19 που είναι ακόμα σε ισχύ, καταφέραμε να προσελκύσουμε ξανά τους πελάτες στα καταστήματά μας, με βάση το ολοκληρωμένο εμπορικό πλάνο μας και τη συνεχή εστίαση μας στην παροχή παγκόσμιου επιπέδου διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών. Η προσέγγιση αυτή στηρίζει την ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων των συνεργατών μας. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να ηγούμαστε της online αγοράς, χάριν στη μακροπρόθεσμη, διπλή στρατηγική μας, με την επένδυσή μας στην Kaizen Gaming να συνεχίζει να αποδίδει και τις διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ να ενισχύονται και να διαφοροποιούνται περαιτέρω. Συνολικά, ο ΟΠΑΠ διαθέτει ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο, αναπτύσσοντας συνεχώς και παρέχοντας υπηρεσίες, με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις προσδοκίες των πελατών μας. Κοιτώντας προς το μέλλον, παραμένουμε εστιασμένοι στην επέκταση της online παρουσίας μας, την ψηφιοποίηση της retail εμπειρίας και την εξέλιξη του brand και του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μας, ώστε να προσελκύσουμε νέα κοινά και να ενεργοποιήσουμε περαιτέρω τα ήδη υπάρχοντα”.