ΤΑΙΠΕΔ: Οι εννέα "μνηστήρες" για το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης

17/09/2021, 19:23
ΤΑΙΠΕΔ: Οι εννέα

Εννέα ενδιαφερόμενοι υπέβαβαν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του μεριδίου πλειοψηφίας (τουλάχιστον 67%) του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.

Οι υποβληθείσες δηλώσεις ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν από το ΤΑΙΠΕΔ και όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν εν τέλει τα κριτήρια θα περάσουν στην φάση των δεσμευτικών προσφορών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ:

«Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) ανακοινώνει ότι εννέα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής (κατ’ ελάχιστον 67%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου» (ΟΛΗ Α.Ε.).

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

  1. OLETE LMITED
  2. Κοινοπραξία «GRAY PIER HERAKLION PORT», αποτελούμενη από τις εταιρείες ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ και FHL. H. ΚΥΡΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε.
  3. Κονοπραξία GRIMALDI EUROMED S.p.A. – ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  4. Κοινοπραξία PORTEK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED – GPH CRUISE PORT FINANCE LTD
  5. Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ – ATTICA GROUP
  6. Κοινοπραξία ΓΕΚ ΓΕΡΝΑ Α.Ε. – AVIAREPS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
  7. Κοινοπραξία ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε. – GOLDENSTEP SHIPPING LIMITED
  8. ΟΛΘ Α.Ε.
  9. ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου.»