Cenergy: Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός καλωδίου για τα πλωτά υπεράκτια αιολικά πάρκα

21/09/2021, 19:36
Cenergy: Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός καλωδίου για τα πλωτά υπεράκτια αιολικά πάρκα

Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι το FLOTANT – έργο που χρηματοδοτείται από το EU Horizon 2020 – ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη καλωδίων που προορίζονται για πλωτά αιολικά έργα (Floating Offshore Wind farms – FOW) μεγάλου βάθους, δίνοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης αιολικής ενέργειας με χαμηλότερο κόστος.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ΑΠΕ με την αιολική ενέργεια να παίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ως προς την επίτευξη οικονομίας ουδέτερου άνθρακα έως το 2050. Προβλέπεται ότι μέχρι τότε το ηλεκτρικό ρεύμα θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 50% του συνολικού ενεργειακού μίγματος, με το 30% αυτής της ζήτησης να παρέχεται από πλωτά αιολικά πάρκα. Τα αιολικά αυτά πάρκα βασίζονται σε πλωτές και όχι σταθερές πλατφόρμες και προσφέρουν νέες ευκαιρίες καθώς επιτρέπουν την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις με μεγάλο βάθος και υψηλότερο αιολικό δυναμικό.

Τα πλωτά αιολικά πάρκα αναμένεται να επεκτείνουν την παγκόσμια αγορά καθώς το 80% των πιθανών περιοχών για υπεράκτια αιολικά πάρκα βρίσκονται σε βάθη μεγαλύτερα των 60 μέτρων. Επιπλέον, χρησιμοποιούν μεγαλύτερους στροβίλους 15-20 MW, επιτυγχάνουν υψηλότερη παραγωγή ενέργειας με χαμηλότερο κόστος και γίνονται πιο εύκολα αποδεκτά από την κοινωνία.

Τα θαλάσσια αιολικά πάρκα στην Ελλάδα

Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό αιολικό δυναμικό και μεγάλα θαλάσσια βάθη, που λειτουργούν καλύτερα για πλωτά θαλάσσια πάρκα, ενώ οι παράκτιες περιοχές έχουν τις υψηλότερες ενεργειακές ανάγκες. Καθώς τα πλωτά αιολικά αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, η Ελληνική Κυβέρνηση ετοιμάζει το κανονιστικό πλαίσιο για να βοηθήσει στην ανάπτυξη τέτοιων αιολικών πάρκων στη χώρα και να διευκολύνει σημαντικές ξένες επενδυτικές πρωτοβουλίες, που έχουν ήδη εκδηλώσει ενεργό ενδιαφέρον.

Το έργο

Η κοινοπραξία του έργου στοχεύει στην ανάπτυξη μηχανικών μεθόδων, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, για ένα πλωτό αιολικό πάρκο φτιαγμένο από υβρίδιο πλαστικού και σκυροδέματος, αναζητώντας καινοτόμες λύσεις για συστήματα αγκύρωσης και πρόσδεσης αλλά και δυναμική καλωδίωση, και συμπεριλαμβάνει δοκιμές απόδοσης. Ο στόχος της είναι να βελτιώσει την αποδοτικότητα κόστους και να αυξήσει τη στιβαρότητα και την ευελιξία στον σχεδιασμό πλωτών υποθαλάσσιων υποδομών για εφαρμογή σε μεγαλύτερα βάθη από 100 έως 600 μέτρα.

Οι εταίροι της κοινοπραξίας Innosea, μέλος του Ομίλου Aqualis Braemar LOC ASA (ABL Group), Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, η ITA και το Πανεπιστήμιο του Exeter ολοκλήρωσαν με επιτυχία το έργο που αφορά στα δυναμικά υποβρύχια καλώδια.

Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής των δυναμικών καλωδίων, η Hellenic Cables με την ITA ολοκλήρωσαν τον σχεδιασμό μιας καινοτόμου πλεγμένης θωράκισης για την προστασία του καλωδίου. Αυτό συνίσταται στην εφαρμογή ενός εξωτερικού εξωθημένου μανδύα από υλικό συνθετικό, ενισχυμένο με ίνες άνθρακα, και περιλαμβάνει την ανάπτυξη λύσεων για ενσωμάτωση και διασύνδεση αισθητήρων οπτικών ινών και παρακολούθηση της δομικής κατάστασης του καλωδίου.

«Η συμμετοχή μας στο έργο, μας έδωσε την ευκαιρία να λάβουμε μέρος στην ανάπτυξη αξιόπιστων, βιώσιμων και οικονομικά αποδοτικών δυναμικών καλωδίων για ακόμη βαθύτερες εφαρμογές σε νερό για υπεράκτια πλωτά αιολικά πάρκα. Η μελέτη και ο σχεδιασμός καινοτόμων δυναμικών καλωδίων χαμηλού βάρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε απαιτητικές συνθήκες ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Λόγω της άριστης συνεργασίας με όλους τους εταίρους, αναμένουμε ότι θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα και συμπεράσματα στο τελευταίο μέρος του έργου», αναφέρει η Αναστασία Μωραΐτη, Μηχανικός Σχεδιασμού στα Ελληνικά Καλώδια.

«Το FLOTANT επιδιώκει να αναδείξει τη δυνατότητα ανάπτυξης πλωτών αιολικών πάρκων σε ακόμη μεγαλύτερα βάθη από ό, τι είναι δυνατό σήμερα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας με χαμηλότερο κόστος. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του δυναμικού καλωδίου με πλεκτό οπλισμό σε τόσο ακραία βάθη είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του έργου», λέει ο Mattias Lynch, διευθυντής σχεδιασμού στην Innosea, κορυφαία συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα μηχανικής, σχεδιασμού και έρευνας & ανάπτυξης, εξειδικευμένη στις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υπεύθυνη για τη διαμόρφωση του καλωδίου.

Οι δοκιμές και η επικύρωση αγκυροβολίων και δυναμικών καλωδίων πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο δοκιμών Dynamic Marine Component (DMaC) του Πανεπιστημίου του Έξετερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο καθηγητής Lars Johanning δήλωσε: «Η αιολική ενέργεια από πλωτά αιολικά πάρκα θα αποτελέσει σημαίνον συστατικό της στρατηγικής της ΕΕ καθώς προχωράμε προς μια καθαρή οικονομία μηδενικού άνθρακα. Θα έχει επίσης βαθιά επίδραση στις τοπικές οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού και παρέχοντας ένα βασικό συστατικό για την ανάκαμψη μας μετά την πανδημία. Η ανάπτυξη αξιόπιστων δυναμικών καλωδίων τροφοδοσίας θα αποτελέσει ουσιαστικό μέρος της αναδυόμενης βιομηχανίας FOW.».