Άβαξ: Βελτιωμένη η κερδοφορία στο α΄εξάμηνο του 2021 - 1,7 δισ.ευρώ το ανεκτέλεστο

28/09/2021, 18:19
Άβαξ: Βελτιωμένη η κερδοφορία στο α΄εξάμηνο του 2021 - 1,7 δισ.ευρώ το ανεκτέλεστο

Σημαντική βελτίωση στο σύνολο των οικονομικών αποτελεσμάτων εμφανίζει ο όμιλος της ΑΒΑΞ στο α΄εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2021, με τα έσοδα να εμφανίζονται αυξημένα κατά 24,7% και να διαμορφώνονται στα 324,3 εκατομμύρια ευρώ,

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη πρό φόρων βάση ο Όμιλος παρουσίασε κέρδος €7,7 εκ στο α’ εξάμηνο του 2021, έναντι κέρδους €6,2 εκ το 2020. Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν επίσης βελτίωση στο α’εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, ανερχόμενα σε €32,1 εκ έναντι €26,7 εκ.

Ακόμη, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων leasing μειώθηκε στη διάρκεια του α’εξαμήνου του 2021, ανερχόμενος σε €484,9 εκ την 30.06.2021 έναντι €511,6 εκ στο τέλος του 2020.

Ανάκαμψη στον κλάδο των κατασκευών

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΑΞ, οι κατασκευές συνεχίζουν να ενισχύουν τα αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς εισφέρουν πάνω από τρία τέταρτα των εσόδων. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά το εξεταζόμενο διάστημα, τα έσοδα από τις διεθνείς δραστηριότητες της ΑΒΑΞ αντιπροσώπευαν το 75% του συνόλου των κατασκευαστικών έργων.

Η συμμετοχή του διεθνούς σκέλους των κατασκευών στο συνολικό μείγμα εσόδων του Ομίλου αυξήθηκε ελαφρώς, φτάνοντας το 59% στο πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι 57% στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 και του 2019.

Σύμφωνα με την διοίκηση, ο κλάδος κατασκευών του ομίλου συνέχισε να ανακάμπτει και στο α’ εξάμηνο του 2021, μετά την ανάσχεση η οποία καταγράφηκε στο μεγαλύτερο διάστημα του 2020 λόγω της επιβολής περιοριστικών μέτρων στις επαγγελματικές δραστηριότητες και την κυκλοφορία των πολιτών, για την αντιμετώπιση της πανδημικής εξάπλωσης του κορωνοϊού covid‐19 και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η βελτίωση του μείγματος έργων, ιδίως στη μητρική εταιρεία, με την απεμπλοκή από παλαιότερα ζημιογόνα έργα στον Περσικό Κόλπο, και η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας των εργοταξίων και της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας, οδήγησαν σε αυξημένη δραστηριότητα και βελτιωμένη κερδοφορία του κλάδου στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα κυριότερα ενεργειακά έργα του Ομίλου σε εξέλιξη είναι η μελέτη & κατασκευή σταθμού ενέργειας ισχύος 1.650MW στο Ιράκ, η μελέτη & κατασκευή συστήματος αποθείωσης καυσαερίων στη λιγνιτική μονάδα V ισχύος 375ΜWe του σταθμού παραγωγής ενέργειας του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη, και ο αγωγός φυσικού αερίου IGΒ για τη διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Η εμπειρία από τα εκτελούμενα έργα, αλλά και άλλα εμβληματικά έργα που έχουν παραδωθεί στο πρόσφατο παρελθόν, αποτελούν πολύτιμο εφόδιο για τη διεκδίκηση νέων μεγάλων έργων ενεργειακού χαρακτήρα με τη μορφή της μελέτης & κατασκευής (EPC). Αυτό το διάστημα, ο Όμιλος συμμετέχει στις διαγωνιστικές διαδικασίες για αρκετά έργα, κυρίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής όπου παρατηρείται ενεργειακό έλλειμα και παραμένει υψηλή η ζήτηση για εξειδικευμένους κατασκευαστές σε έργα μεγάλης κλίμακας.

Στη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του έτους, «ο όμιλος έχει υπογράψει μικρό αριθμό συμβάσεων έργων χαμηλής συνολικά αξίας, καθώς επίσης τη σύμβαση για την κατασκευή της πρώτης φάσης της Γραμμής 4 του Μετρό Αθηνών, και συγκεκριμένα το τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή, ως επικεφαλής κοινοπραξίας με προσφορά έκπτωσης ύψους 12,19% επί προϋπολογισμού € 1,8 δις. Επιπλέον, υπάρχει μία σειρά από έργα σημαντικής αξίας που οδεύουν προς υπογραφή στο προσεχές διάστημα, αναπληρώνοντας επαρκώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου καθώς επιταχύνεται συνολικά ο ρυθμός εκτέλεσης έργων».

Στον τομέα της Παραγωγής Ενέργειας, η 100% θυγατρική Volterra διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος 285MW (10 έργα), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (σε λειτουργία, έτοιμα προς κατασκευή ή υπό κατασκευή, έτοιμα για συμμετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, και σε ανάπτυξη).

Εντός του εξαμήνου, «η θυγατρική εταιρεία Volterra Λυκοβούνι ΑΕ ολοκλήρωσε την κατασκευή και έθεσε σε δοκιμαστική λειτουργία τα Αιολικά Πάρκα Λυκοβούνι και Αμπέλια συνολικής ισχύος 53,7MW στη Βοιωτία, ενώ η θυγατρική εταιρεία ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ ΑΕ ολοκλήρωσε και έθεσε σε δοκιμαστική λειτουργία το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Μπιτάκος ισχύος 2,65MW στη Βοιωτία το οποίο συνδέθηκε στον κοινό Υποσταθμό Υπατο ΙΙ μαζί με τα έργα Λυκοβούνι και Αμπέλια. Η συνολική καθαρή παραγωγή από την δοκιμαστική λειτουργία των παραπάνω έργων κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε στις 40.000 MWh».

Σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2020 και σε ενοποιημένο επίπεδο, υπήρξε αύξηση 225% στην καθαρή παραγωγή ενέργειας, ενώ ο κύκλος εργασιών από την παραγωγή αυξήθηκε κατά 200% λόγω της ένταξης των νέων έργων. Όσον αφορά στην ανάπτυξη του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου, η εταιρεία προετοιμάζει την τελική αδειοδότηση και την χρηματοδότηση 2 νέων έργων Αιολικών Πάρκων στην Δυτική Μακεδονία με στόχο να ξεκινήσει η κατασκευή τους το Α’ εξάμηνο του 202

Η Volterra «συνεχίζει σταθερά την αναπτυξιακή της πορεία αυξάνοντας το μερίδιο της στην αγορά. Η δραστηριότητα της Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 πέτυχε αύξηση της τάξεως του 32,64% στις νέες εκπροσωπήσεις συγκριτικά με το περυσινό αντίστοιχο διάστημα, ενώ το εκπροσωπούμενο φορτίο αυξήθηκε κατά 12,20%. Ο κύκλος εργασιών από την δραστηριότητα της Προμήθειας (εμπορία) ξεπέρασε τα 58 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 13,7% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου».

Οι προοπτικές

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ εκτιμά ότι το τρέχον έτος θα σημάνει την έξοδο από μία παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας της κατασκευαστικής δραστηριότητας και ζημιογόνων οικονομικών αποτελεσμάτων ως απότοκο της οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα μας, με αναπλήρωση του χαμένου εδάφους του 2020 και επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης όλων των παλαιότερων έργων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής ανάκαμψη στον κυκλοφοριακό φόρτο και τα έσοδα των παραχωρήσεων στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος και είχαν πληγεί το 2020 από τα διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του covid‐19.

Επισημαίνεται ότι στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2021, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δηλαδή το τμήμα των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατασκευαστικών έργων που δεν έχει αποτυπωθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως προς την παραγωγή εσόδων και εξόδων έφτανε τα €0,65 δις, έναντι €0,98 δις στο τέλος του 2020. Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνονται συμβάσεις εκτός του κατασκευαστικού τομέα, όπως πχ το realestate και άλλες υπηρεσίες. Μετά την 30.06.2021, ο όμιλος έχει υπογράψει νέες συμβάσεις σημαντικής αξίας, με μεγαλύτερη εκείνη της νέας Γραμμής 4 του Αττικού Μετρό, ενώ υπάρχουν και συμβάσεις προς υπογραφή. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε €1,7 δις περίπου.