Η αναδάσωση πυρόπληκτων περιοχών στόχος της Μοτορ Οιλ και του ΥΠΕΝ

18/10/2021, 14:34
Η αναδάσωση πυρόπληκτων περιοχών στόχος της Μοτορ Οιλ και του ΥΠΕΝ

Μνημόνιο Συνεργασίας διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, υπέγραψε τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΜΟΗ).

Στόχος του Μνημονίου είναι να εξασφαλιστεί η επάρκεια του υλικού για την ανάπτυξη του απαραίτητου αριθμού νέων φυτών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης, των έργων αποκατάστασης σε περιοχές που έχουν υποστεί πλήγμα από φυσικές καταστροφές, με επιπλέον μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία, που αφορά στη δημιουργία Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού.

Το μνημόνιο υπέγραψε ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Ευάγγελος Γκουντούφας και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Ιωάννης Κοσμαδάκης.

Όπως έγινε γνωστό, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΜΟΗ) εκδήλωσε την πρόθεσή της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ., να συμμετάσχει σε κοινές δράσεις που αφορούν στη συλλογή, επεξεργασία, παραγωγή και πιστοποίηση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή φυτών. Πρόκειται για φυτά, που προορίζονται για αναδασώσεις και πάσης φύσεως φυτοτεχνικά έργα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία αναγνωρίζει, ότι για την εκτέλεση έργων αναδασώσεων, τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι αυτόχθονα, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ελληνική βιοποικιλότητα, η οποία απειλείται με τον αφανισμό αυτόχθονων και ενδημικών ειδών της χλωρίδας της χώρας.

Το Υ.Π.ΕΝ. απ΄ την πλευρά του πρότεινε προς την εταιρεία να συνεργαστούν και να αναλάβουν δράσεις από κοινού στο Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ.), το οποίο βρίσκεται στην Αμυγδαλέζα Αχαρνών και ανήκει στη Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν επισκέψεων στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ. και διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών, αποφασίστηκε να προωθηθούν κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις για την ενδυνάμωση του Κέντρου.

Ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας του πρωτογενούς υλικού (σπόρων), οι οποίες επικυρώνονται με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται η υλοποίηση σημαντικών δράσεων, όπως: H ενίσχυση-υποστήριξη του Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ. από τη Μ.Ο.Η. με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στην επισκευή και αναβάθμιση των κτιριακών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και στην σποροσυλλογή.

Προβλέπεται επίσης η από κοινού συνεργασία στη σύνταξη, εκτέλεση και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, αλλά και η από κοινού συνεργασία στην οργάνωση επισκέψεων-ξεναγήσεων.