Όμιλος Quest: Προσωρινό μέρισμα 1,25 ευρώ από την πώληση της Cardlink

21/10/2021, 19:06
Όμιλος Quest: Προσωρινό μέρισμα 1,25 ευρώ από την πώληση της Cardlink

Την πρόθεσή της να διαθέσει ως προσωρινό μέρισμα ένα μέρος των εσόδων από την πρόσφατη πώληση της Cardlink Α.Ε. έκανε γνωστή η Quest Συμμετοχών.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για ένα ποσό, το οποίο ανέρχεται σε 44,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,25 ευρώ ανά μετοχή (μικτό). Ο χρόνος και ο τρόπος της καταβολής του προσωρινού μερίσματος θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Quest διέθεσε προσφάτως στη γαλλική Worldline το σύνολο των μετοχών (65%) που κατείχε στην εταιρεία ηλεκτρονικών συναλλαγών Cardlink.

Το αντίτιμο διαμορφώθηκε σε περίπου 93 εκατ. ευρώ, με την Quest να εξασφαλίζει δεκαπενταπλάσια απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων της αρχικής επένδυσης, σε διάστημα μικρότερο των επτά ετών.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε., με βάση την από 21 Οκτωβρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Cardlink Α.Ε., προτίθεται να διαθέσει στους μετόχους της ως προσωρινό μέρισμα μέρος των εσόδων της πώλησης, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέρχεται περίπου στο συνολικό μικτό ποσό των 44,6 εκ. ευρώ (ήτοι σε €1,25 μικτό ποσό ανά μετοχή), βάσει των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου 2021.

Ο χρόνος και ο τρόπος της καταβολής του προσωρινού μερίσματος θα καθοριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 162 του ν. 4548/2018 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.