Όμιλος Σαράντη: Αυξημένες οι πωλήσεις και τα EBITDA στο εννεάμηνο

10/11/2021, 19:06
Όμιλος Σαράντη: Αυξημένες οι πωλήσεις και τα EBITDA στο εννεάμηνο

Ανοδικά κινήθηκαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Σαράντη για το εννεάμηνο του 2021. Ειδικότερα, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 0,85%, στα 45,91 εκατ. ευρώ από 45,52 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,35% από 15,89% το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Στο μεταξύ, τα EBIT αυξήθηκαν κατά 0,17% φθάνοντας τα 36,27 εκατ. ευρώ έναντι 36,21 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 12,13% το εννεάμηνο του 2021 από 12,64% την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σημειώνεται, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ότι οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 299,09 εκατ. ευρώ από 286,47 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί κατά το εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 4,41%, παρά την υψηλή συγκρίσιμη βάση του περασμένου έτους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Κατά το εννεάμηνο του 2021 ο Όμιλος παρουσίασε θετικές επιδόσεις, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιουργούν οι πληθωριστικές πιέσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του Εννεαμήνου του 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 299,09 εκατ. ευρώ από 286,47 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί κατά το Εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 4,41%, παρά την υψηλή συγκρίσιμη βάση του περασμένου έτους.

Οι πωλήσεις συνεχίζουν να υποστηρίζονται από όλες τις προϊοντικές κατηγορίες του Ομίλου που σχετίζονται με την Οικιακή Φροντίδα και την Προσωπική Φροντίδα και Υγιεινή, όπως είναι η περιποίηση δέρματος, ο καθαρισμός σώματος & χεριών, η αντιηλιακή περιποίηση, τα αρώματα και τα αποσμητικά.

Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους 105,77 εκατ. ευρώ κατά το Εννεάμηνο του 2021 συγκριτικά με 103,32 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 2,38% επηρεασμένες θετικά από το κανάλι της ευρείας διανομής.

Οι Ξένες Χώρες, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 5,55% και διαμορφώθηκαν σε 193,32 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2021 από 183,15εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2020. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 8,08%.

Κατά το εννεάμηνο του 2021 η κερδοφορία του Ομίλου επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, όπως αναμενόταν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των εμπορευμάτων και του μεταφορικού κόστους που αντιστάθμισαν εν μέρει την αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου.

Ως εκ τούτου, κατά το Εννεάμηνο του 2021 τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 0,85%, στα 45,91 εκατ. ευρώ από 45,52 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,35% από 15,89% το Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 0,17% το Εννεάμηνο του 2021 φθάνοντας τα 36,27 εκατ. ευρώ έναντι 36,21 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2020 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 12,13% το Εννεάμηνο του 2021 από 12,64% την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ο πληθωρισμός κόστους, που εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και τις επιπτώσεις της στην κατανάλωση, δημιουργούν ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον λειτουργίας.

Από την έναρξη της πανδημίας, ο Όμιλος έχει καταφέρει να παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, διατηρώντας ταυτόχρονα την ικανότητά του να επενδύει στο στρατηγικό του σχέδιο.

Όπως πάντα, ο Όμιλος είναι έτοιμος να ανταποκριθεί με συγκεκριμένα μέτρα σε όλη τη γεωγραφική του περιοχή, προκειμένου να προστατεύσει την κερδοφορία του.

Το ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου και η έμφαση στους στρατηγικούς του στόχους θα συνεχίσουν να προσφέρουν κερδοφόρα ανάπτυξη και δημιουργία αξίας.

Η στρατηγική του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη, με έμφαση, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην γεωγραφική του περιοχή, στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operating leverage).