ΕΡΓΟΣΕ: Υπεγράφη η σύμβαση με ΒΙΠΕ Βόλου

12/11/2021, 11:47
ΕΡΓΟΣΕ: Υπεγράφη η σύμβαση με ΒΙΠΕ Βόλου

Το τελευταίο σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης της γραμμής Λάρισα- Βόλος, το οποίο έχει δημοπρατηθεί από την ΕΡΓΟΣΕ, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης προς τον ΟΣΕ του δικαιώματος επιφανείας επί εκτάσεως, η οποία είναι απαραίτητη για την έναρξη του έργου.

Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΕΤΒΑ Βιομηχανικές περιοχές Α.Ε και της ΟΣΕ ΑΕ. ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και του Αναδόχου του έργου, με μοναδική εκκρεμότητα την παρουσίασή της στη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συμφωνίας, την οποία συνυπέγραψαν τόσο η ΕΡΓΟΣΕ που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου όσο και η εταιρεία «Διαχείριση Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου ΑΕ», ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα ελεύθερης και ακώλυτης χρήσης της εδαφικής έκτασης που παραχωρεί η ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές ΑΕ, για διάρκεια 99 ετών με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία της νέας σιδηροδρομικής γραμμής και των έργων που τη συνοδεύουν.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες, εκπροσωπώντας τις εταιρείες τους, οι κ. Χρήστος Βίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, ο κ. Αθανάσιος Κοτταράς, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κ. Αθανάσιος Ψαθάς, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.» και η κα Ιωάννα Κιντά, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.»

Το έργο, προϋπολογισμού 67 εκατ. ευρώ αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα – Βόλος και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνίες και ECTS Level 1 στην υφιστάμενη μονή Σιδηροδρομική Γραμμή Λάρισα - Βόλος και στην αναβάθμιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Σιδηροδρομική Στάση Λατομείου - ΒΙΠΕ - Βόλος.

Με το εν λόγω έργο -κομβικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή- επιτυγχάνεται:

  • η ηλεκτροκίνητη διασύνδεση του Βόλου με τον άξονα ΠΑΘΕ/Π, που είναι ήδη ηλεκτροκινούμενος,
  • η αναβάθμιση της ασφάλειας, της άνεσης και της μεταφορικής ικανότητας του δικτύου,
  • η συμμόρφωση του δικτύου με τις αρχές διαλειτουργικότητας
  • Δημιουργούνται οι συνθήκες για τη διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τον Λιμένα Βόλου.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστος Βίνης σημείωσε: «Η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ εδώ και δύο χρόνια έχει επικεντρωθεί στην οριστική επίλυση ζητημάτων που επί χρόνια καθυστερούσαν την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Η σημερινή υπογραφή παραχώρησης της σχετικής έκτασης αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα του ρόλου της ΕΡΓΟΣΕ στο να ξεκλειδώσουν και να προχωρήσουν σημαντικά έργα. Η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης είναι ενδεικτική του ότι η ΕΡΓΟΣΕ σχεδιάζει το μέλλον του ελληνικού σιδηρόδρομου με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του και τη συνεχή παραγωγή υπεραξίας για τον τομέα των μεταφορών ανθρώπων και αγαθών στη χώρα μας».